• head20.jpg
 • head12.jpg
 • head30.jpg
 • head02.jpg
 • head15.jpg
 • head08.jpg
 • head16.jpg
 • head22.jpg
 • head34.jpg
 • head27.jpg
 • head33.jpg
 • head28.jpg
 • head29.jpg
 • head14.jpg
 • head18.jpg
 • head31.jpg
 • head36.jpg
 • head21.jpg
 • head09.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head05.jpg
 • head23.jpg
 • head10.jpg
 • head37.jpg
 • head06.jpg
 • head19.jpg
 • head25.jpg
 • head17.jpg
 • head35.jpg
 • head13.jpg
 • head32.jpg
 • head24.jpg
 • head03.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head38.jpg
 • head39.jpg
 • head26.jpg
 • head11.jpg

pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 215 KB)

περιληψη προκηρυξης (00000002).pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι με το ΦΕΚ 2125/23.12.2020, τ.Γ΄ προκηρύσσεται μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης των Νεότερων Χρόνων από το Νεοκλασικισμό έως τα Καλλιτεχνικά Ρεύματα του Τέλους του 19ου Αιώνα».