• head27.jpg
 • head15.jpg
 • head31.jpg
 • head20.jpg
 • head23.jpg
 • head38.jpg
 • head03.jpg
 • head09.jpg
 • head11.jpg
 • head24.jpg
 • head05.jpg
 • head39.jpg
 • head12.jpg
 • head34.jpg
 • head30.jpg
 • head16.jpg
 • head08.jpg
 • head21.jpg
 • head06.jpg
 • head10.jpg
 • head14.jpg
 • head26.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head36.jpg
 • head13.jpg
 • head02.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head25.jpg
 • head37.jpg
 • head28.jpg
 • head35.jpg
 • head33.jpg
 • head17.jpg
 • head18.jpg
 • head19.jpg
 • head22.jpg
 • head29.jpg
 • head32.jpg

pdf Περίληψη Προκήρυξης δημοφιλές

Λήψη (pdf, 242 KB)

Περίληψη Προκήρυξης.pdf

 

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

          Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι με το ΦΕΚ 295/13.03.2020  τ. Γ ’
προκηρύσσεται μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με θητεία στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης,
της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης».