• head39.jpg
 • head30.jpg
 • head13.jpg
 • head08.jpg
 • head21.jpg
 • head23.jpg
 • head12.jpg
 • head38.jpg
 • head28.jpg
 • head26.jpg
 • head02.jpg
 • head14.jpg
 • head20.jpg
 • head05.jpg
 • head06.jpg
 • head09.jpg
 • head27.jpg
 • head10.jpg
 • head34.jpg
 • head36.jpg
 • head15.jpg
 • head19.jpg
 • head31.jpg
 • head16.jpg
 • head24.jpg
 • head18.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head32.jpg
 • head11.jpg
 • head03.jpg
 • head33.jpg
 • head22.jpg
 • head17.jpg
 • head35.jpg
 • head37.jpg
 • head25.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head29.jpg

Φάκελος Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.)

Έγγραφα

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 624 KB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ (3).pdf

έγγραφο ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 19ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (2022-2024) δημοφιλές

Λήψη (docx, 281 KB)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 19ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (2022 - 2024).docx

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (19ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2024) δημοφιλές

Λήψη (pdf, 443 KB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (19ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2024).pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΙΟΥ 2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΚΛΗΡΟΔ. ΚΡΗΤΣΚΑ)

Λήψη (pdf)

90ΡΙ46ΜΤΛΗ-ΟΕΕ (2).pdf

pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 370 KB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.pdf