• head29.jpg
 • head13.jpg
 • head33.jpg
 • head37.jpg
 • head17.jpg
 • head09.jpg
 • head12.jpg
 • head32.jpg
 • head30.jpg
 • head27.jpg
 • head22.jpg
 • head39.jpg
 • head19.jpg
 • head02.jpg
 • head06.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head16.jpg
 • head03.jpg
 • head08.jpg
 • head31.jpg
 • head14.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head10.jpg
 • head23.jpg
 • head11.jpg
 • head15.jpg
 • head26.jpg
 • head24.jpg
 • head38.jpg
 • head34.jpg
 • head36.jpg
 • head18.jpg
 • head25.jpg
 • head35.jpg
 • head20.jpg
 • head28.jpg
 • head21.jpg
 • head05.jpg

pdf ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΑΚ ΝΤΕΡΡΙΝΤΑ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΉΜΑΤΟΣ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 1.17 MB)

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΖΑΚ ΝΤΕΡΡΙΝΤΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΉΜΑΤΟΣ.pdf

Το ερώτημα της εικόνας και του ομιλούντος λόγου συνιστά  ένα σημαντικό

θέμα του σεμιναρίου μας . Η θεωρία  του ενεργήματος εικόνας (Bredekamp)

σε σχέση με το ομιλιακό ενέργημα (Austin)  συναντά τη  σκέψη του Ζακ Ντερριντά

ως προάγγελο της προτεραιότητας του γραφήματος. Η διάλεξη του Βαγγέλη Μπιτσώρη

εγγράφεται σ ’αυτές τις θεματικές του  προσφάτως εκδοθέντος  θαυμάσιου βιβλίου του Ζακ Ντερριντά, Ιστορία του ψεύδους Προλεγόμενα