Λεπτομέρειες για Διακήρυξη μηχανογράφηση Αρ. Διακ. 3/2019

PropertyValue
Όνομα:Διακήρυξη μηχανογράφηση Αρ. Διακ. 3/2019
Περιγραφή:

Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικού), για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών µηχανογράφησης, µηχανοργάνωσης και συντήρησης - υποστήριξης της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους χώρους των Εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας (κτηριακές εγκαταστάσεις επί της οδού Πειραιώς 256) και των διοικητικών υπηρεσιών (κτήριο επί της οδού Πατησίων 42) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνώνγια τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 (Αρ. Διακ. 3/2019).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: το αργότερο μέχρι και τις 10/10/2019 και ώρα 15:00

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: στις 11/10/2019 και ώρα 11:00

Όνομα Αρχείου:διακήρυξη μηχανογράφηση.zip
Μέγεθος Αρχείου: 749.81 kB
Τύπο Αρχείου:zip (Τύπος ΜΙΜΕ: application/zip)
Υποβολή από:support
Υποβλήθηκε στις: 27/09/2019 10:02
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:152 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 27/09/2019 10:02
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: