Λεπτομέρειες για Διακήρυξη οπτικοακουστικού Αρ. Διακ. 2/2019

PropertyValue
Όνομα:Διακήρυξη οπτικοακουστικού Αρ. Διακ. 2/2019
Περιγραφή:

Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικού), για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, εγκατάστασης, υποστήριξης, λειτουργίας και συντήρησης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού της Α.Σ.Κ.Τ. για τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 (Αρ. Διακ. 2/2019).

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: το αργότερο μέχρι και τις 9/10/2019 και ώρα 15:00

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: στις 10/10/2019 και ώρα 11:00

Όνομα Αρχείου:διακήρυξη οπτικοακουστικού.zip
Μέγεθος Αρχείου: 744.85 kB
Τύπο Αρχείου:zip (Τύπος ΜΙΜΕ: application/zip)
Υποβολή από:support
Υποβλήθηκε στις: 26/09/2019 11:44
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:140 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 26/09/2019 11:46
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: