Λεπτομέρειες για DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 164_ΨΘΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΙΣΒ.pdf

PropertyValue
Όνομα:DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 164_ΨΘΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΙΣΒ.pdf
Περιγραφή:

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 164/09.01.2019 - ΑΔΑ: 6ΔΥΣ46Ψ8ΝΖ-0ΛΛ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΜΙS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Όνομα Αρχείου:DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 164_ΨΘΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΙΣΒ.pdf.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 555.28 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβολή από:elke
Υποβλήθηκε στις: 22/02/2019 13:05
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:319 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 22/02/2019 13:06
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: