Λεπτομέρειες για DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26_ΩΥΔΖ46Ψ8ΝΖ-Π2Ν

PropertyValue
Όνομα:DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26_ΩΥΔΖ46Ψ8ΝΖ-Π2Ν
Περιγραφή:

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης

 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  26/09.01.2019 - ΑΔΑ: ΨΤΛ346Ψ8ΝΖ-8ΞΝ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με ΜΙS 5010660 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Όνομα Αρχείου:DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26_ΩΥΔΖ46Ψ8ΝΖ-Π2Ν.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 557.44 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβολή από:support
Υποβλήθηκε στις: 21/02/2019 17:25
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:312 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 21/02/2019 17:25
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: