Λεπτομέρειες για Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

PropertyValue
Όνομα:Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
Περιγραφή:

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  3381/07.12.2018 - ΑΔΑ: ΩΑΓΝ46Ψ8ΝΖ-ΜΗ5, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Πρακτική Άσκηση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με ΜΙS 5033394 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Όνομα Αρχείου:Untitled attachment 00036.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 723.45 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβολή από:support
Υποβλήθηκε στις: 17/01/2019 15:42
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:294 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 17/01/2019 15:45
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: