Λεπτομέρειες για Ενημερωτικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

PropertyValue
Όνομα:Ενημερωτικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Περιγραφή:

Ενημερωτικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 5035/28.09.2018):

«Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών

που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών

κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού».

Όνομα Αρχείου:enimerotikosim.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 800.34 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβολή από:support
Υποβλήθηκε στις: 03/12/2018 12:04
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:424 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 03/12/2018 12:04
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: