Λεπτομέρειες για ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

PropertyValue
Όνομα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Περιγραφή:

. Πρωτ.:870                                          Αθήνα, 17 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 »

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018» MIS 5008959  της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 19.07.2017, θέμα 7), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)  ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. (Συνεδρίαση 02/06/2017, θέμα 3) και από τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων (Γενική Συνέλευση Τμήματος Εικαστικών 27.06.2017,θέμα 2, Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στις 26.06.2017 θέμα 2) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση

Όνομα Αρχείου:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.zip
Μέγεθος Αρχείου: 386.63 kB
Τύπο Αρχείου:zip (Τύπος ΜΙΜΕ: application/zip)
Υποβολή από:elke
Υποβλήθηκε στις: 17/08/2017 17:13
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:323 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 17/08/2017 17:14
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: