Λεπτομέρειες για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 2017

PropertyValue
Όνομα:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 2017
Περιγραφή:

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό, για παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης των Διοικητικών υπηρεσιών και των Εργαστηρίων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) με διάρκεια: από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Όνομα Αρχείου:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 2017_signed.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 536.58 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβολή από:promithies
Υποβλήθηκε στις: 14/11/2016 15:29
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:947 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 14/11/2016 15:30
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: