Λεπτομέρειες για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 2016 2017

PropertyValue
Όνομα:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 2016 2017
Περιγραφή:

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2015 (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3108/26-8-2015) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2016 – 31/12/2017

Όνομα Αρχείου:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 2016 2017 signed.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 921.55 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβολή από:promithies
Υποβλήθηκε στις: 26/08/2015 11:52
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:1623 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 26/08/2015 11:53
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: