Λεπτομέρειες για ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2014

PropertyValue
Όνομα:ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2014
Περιγραφή:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Όνομα Αρχείου:ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2014.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 401.05 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβολή από:promithies
Υποβλήθηκε στις: 18/11/2013 15:56
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:1852 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 18/11/2013 15:57
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: