Κανονιστικό πλαίσιο της ΑΣΚΤ

 

 

 

Ενημερωτικό σημείωμα 

 

Η σύνταξη του Οργανισμού στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4009/2011 περί της «Δομής, λειτουργίας , διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), όπως αυτός ισχύει με τις τροποποιήσεις του, είναι σε εξέλιξη.

 Η ισχύς του  Π.Δ. 11/18.1.2005 (ΦΕΚ 9 τ. Α΄) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΚΤ» που αποτελεί τμήμα του Οργανισμού, εξακολουθεί.

Όσον αφορά στις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 77&3  έχει εκδοθεί  και βρίσκεται σε ισχύ η  κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία 29η Μαΐου 2012) «περί προσωρινής ρύθμισης έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΑΣΚΤ, των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ της ΑΣΚΤ σε θέσεις καθηγητών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011» (ΦΕΚ 2110 τ. Β΄), όπως αυτή επικαιροποιήθηκε  με την κανονιστική απόφαση της απόφαση της Συγκλήτου  (συνεδρία 20 Ιουνίου 2013, ΦΕΚ 1681 τ. Β΄)

Το προεδρικό διάταγμα της 7ης Μαρτίου/4 Ιουνίου 1934 (ΦΕΚ Α΄179), « περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού της Σχολής Καλών Τεχνών»  είναι ανεπίκαιρο. Η σχολή κάνει χρήση του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΑΕΙ (Π.Δ. 160/3.11.2008 –ΦΕΚ τ. Α΄) όσον αφορά στα μη κατηργημένα άρθρα του,  ενώ είναι σε εξέλιξη η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού.

 

 Η υπεύθυνη του Ιδρύματος για το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

  Ασπασία Ψαρρή

 

 

 

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Κανονιστική πράξη Συγκλήτου (συνεδρία 29.5.2012) Κανονιστική πράξη Συγκλήτου (συνεδρία 29.5.2012)

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14/03/2014
Date modified: 14/03/2014
Μέγεθος Αρχείου: 129.28 kB
Αποθηκεύσεις: 2022

Επικαιροποίηση κανονιστικής πράξης Συγκλήτου (συνεδρία 29.5.2012) Επικαιροποίηση κανονιστικής πράξης Συγκλήτου (συνεδρία 29.5.2012)

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14/03/2014
Date modified: 14/03/2014
Μέγεθος Αρχείου: 144.28 kB
Αποθηκεύσεις: 1982

Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14/03/2014
Date modified: 14/03/2014
Μέγεθος Αρχείου: 176.82 kB
Αποθηκεύσεις: 1948

Οργανόγραμμα ΑΣΚΤ Οργανόγραμμα ΑΣΚΤ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14/03/2014
Date modified: 14/03/2014
Μέγεθος Αρχείου: 108.58 kB
Αποθηκεύσεις: 1988