Γραφείο LLP/Erasmus

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις | [ Άνοδος ]

HANGAR - call for erasmus placements HANGAR - call for erasmus placements

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 18/03/2015
Date modified: 18/03/2015
Μέγεθος Αρχείου: 205.53 kB
Αποθηκεύσεις: 1006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ERASMUS 2017-18 - Κατάταξη μετακινήσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ERASMUS 2017-18 - Κατάταξη μετακινήσεων

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 07/04/2017
Date modified: 07/04/2017
Μέγεθος Αρχείου: 251.55 kB
Αποθηκεύσεις: 1005

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus+ 2017 -2018. Το έγγραφο αφορά στις μετακινήσεις φοιτητών για σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο.

(Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες που για κάποιο λόγο δεν έλαβαν το συνημμένο έγγραφο και τη σχετική ενημέρωση με mail, να επικοινωνήσουν με το γραφείο Erasmus της ΑΣΚΤ).

Erasmus-Aίτηση Συμμετοχής 2017-2018 Erasmus-Aίτηση Συμμετοχής 2017-2018

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 28/11/2016
Date modified: 28/11/2016
Μέγεθος Αρχείου: 340 kB
Αποθηκεύσεις: 1004

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 05/12/16 - 10/02/17

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 'Η ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ.

ODIGIES_atoma_eidikes_anagkes_2014-2015 ODIGIES_atoma_eidikes_anagkes_2014-2015

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 19/03/2015
Date modified: 19/03/2015
Μέγεθος Αρχείου: 391.22 kB
Αποθηκεύσεις: 1003

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.  

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερα μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου.
Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013, (δείτε συνημμένα αρχεία). Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση (Φοιτητή & Προσωπικούπρόσθετης χρηματοδότησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων των Ιδρυμάτων τους.

 


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 


 Δυνατότητα για υποβολή αίτησης για πρόσθετη χρηματοδότηση έχουν οι Φοιτητές, οι Καθηγητές και το Προσωπικό με ειδικές ανάγκες οι οποίοι αντίστοιχα φοιτούν, διδάσκουν ή εργάζονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα κινητικότητας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η υποβολή της ειδικής αυτής αίτησης, γίνεται στα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+


 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


 Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ειδικών αυτών αιτήσεων πρόσθετης χρηματοδότησης προς τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ορίζεται από τα Ιδρύματα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος προέλευσής σας για περαιτέρω ενημέρωση.


 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 


 Η έγκριση της αίτησης πρόσθετης χρηματοδότησης πραγματοποιείται από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα και από το κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο, το οποίο έχει δεσμευτεί από την Εθνική Μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, επισημαίνεται ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.


 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


 Κατά την επιστροφή τους οι μετακινούμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+, θα πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα από όπου εγκρίθηκε η μετακίνησή τους, οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα πρόσθετη χρηματοδότηση. 
Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητηθεί η επιστροφή της διαφοράς.

Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα Erasmus Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα Erasmus

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 05/03/2015
Date modified: 05/03/2015
Μέγεθος Αρχείου: 156.24 kB
Αποθηκεύσεις: 969

Συνάντηση ενημέρωσης των φοιτητών σε ότι αφορά τις μετακινήσεις για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016)

Τρίτη 10/03/2015 (11:00 - αίθουσα De Chirico)