Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

prokirixi_Pliroforikos_MODIP_ΩΤΝ146Ψ8ΝΖ-1Η8-1 prokirixi_Pliroforikos_MODIP_ΩΤΝ146Ψ8ΝΖ-1Η8-1

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 17/02/2015
Date modified: 17/02/2015
Μέγεθος Αρχείου: 775.05 kB
Αποθηκεύσεις: 602

Αριθ. πρωτ.: 222                                                                               Αθήνα 17/2/2015

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 (Β’ Φάση) της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΑΣΚΤ» (MIS 344347) του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, αποφασίζει (συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών 12/02/2015, θέμα 14α) τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως εξής:

Ανώτατη περίοδος: 2 μήνες

Ποσό: 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).

prosklisi_DASTA_7ΣΓΞ46Ψ8ΝΖ-ΒΗ4 prosklisi_DASTA_7ΣΓΞ46Ψ8ΝΖ-ΒΗ4

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 30/12/2014
Date modified: 30/12/2014
Μέγεθος Αρχείου: 152.96 kB
Αποθηκεύσεις: 836

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τελικα-Σχεδια-Σκηνικά Τελικα-Σχεδια-Σκηνικά

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 10/12/2014
Date modified: 10/12/2014
Μέγεθος Αρχείου: 17.01 MB
Αποθηκεύσεις: 704

ΣΧΕΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την «Κατασκευή Θεατρικών Σκηνικών &

Τεχνική Υποστήριξη (μεταφορά, τοποθέτηση επί σκηνής και αποσυναρμολογηση)

για το Έργο «ElGreco» Όπερα σε τρεις πράξεις»

της πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (ΜΙS 474631)

prokirixi_kataskeui_skinika_Elgreco_ΩΘΒΕ46Ψ8ΝΖ-ΓΓΥ prokirixi_kataskeui_skinika_Elgreco_ΩΘΒΕ46Ψ8ΝΖ-ΓΓΥ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 10/12/2014
Date modified: 10/12/2014
Μέγεθος Αρχείου: 208.57 kB
Αποθηκεύσεις: 677

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την «Κατασκευή Θεατρικών Σκηνικών &

Τεχνική Υποστήριξη (μεταφορά, τοποθέτηση επί σκηνής και αποσυναρμολογηση)

για το Έργο «ElGreco» Όπερα σε τρεις πράξεις»

της πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (ΜΙS 474631)

prokirixi_optikoakoustikos_exoplismos_Elgreco_74ΘΖ46Ψ8ΝΖ-Ν3Μ prokirixi_optikoakoustikos_exoplismos_Elgreco_74ΘΖ46Ψ8ΝΖ-Ν3Μ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 10/12/2014
Date modified: 10/12/2014
Μέγεθος Αρχείου: 336.23 kB
Αποθηκεύσεις: 895

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

της πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (MIS 474631)