Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

prosklisi_skinika_Elgreco_Lazaridis_702Γ46Ψ8ΝΖ-ΟΩ7 prosklisi_skinika_Elgreco_Lazaridis_702Γ46Ψ8ΝΖ-ΟΩ7

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/02/2015
Date modified: 24/02/2015
Μέγεθος Αρχείου: 193.65 kB
Αποθηκεύσεις: 549

                                          

                                                                Προς: Lazaridis Scenic Studio

Θέση Μερέντα, Μαρκόπουλο,

19003, Αθήνα, Τ.Θ. 234

Τηλ.: 22990-40490

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                                                  Φαξ: 22990-40660

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ                                                                       Κιν.: 6936-959070

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ 234                                                                                              Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την «Κατασκευή Θεατρικών Σκηνικών &

Τεχνική Υποστήριξη (μεταφορά, τοποθέτηση επί σκηνής και αποσυναρμολογηση)

για το Έργο «ElGreco» Όπερα σε τρεις πράξεις»

της πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (ΜΙS 474631)

prosklisi_Kairis_Elgreco_Ω29Ι46Ψ8ΝΖ-7ΡΦ prosklisi_Kairis_Elgreco_Ω29Ι46Ψ8ΝΖ-7ΡΦ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/02/2015
Date modified: 24/02/2015
Μέγεθος Αρχείου: 172.92 kB
Αποθηκεύσεις: 566

          

                                                                Προς: Κωνσταντίνο Καϊρη

Θεατρικές Κατασκευές-

Μεταλλικές Κατασκευές

Καλαμάτας 10 Ασπρόπυργος

τηλ.: 697021838

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

 

Αριθμ. Πρωτ 235                                                                                              Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την «Κατασκευή Θεατρικών Σκηνικών &

Τεχνική Υποστήριξη (μεταφορά, τοποθέτηση επί σκηνής και αποσυναρμολογηση)

για το Έργο «ElGreco» Όπερα σε τρεις πράξεις»

της πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (ΜΙS 474631)

 

prokirixi_rafi_koustoumiwn_Elgreco_7ΙΚΙ46Ψ8ΝΖ-ΣΡΞ prokirixi_rafi_koustoumiwn_Elgreco_7ΙΚΙ46Ψ8ΝΖ-ΣΡΞ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/02/2015
Date modified: 24/02/2015
Μέγεθος Αρχείου: 266.96 kB
Αποθηκεύσεις: 619

Αριθμ. Πρωτ. 231                                                       Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

 

 

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού/

για την «Ραφή και Προσαρμογή Θεατρικών Κουστουμιών για το Έργο «ElGreco»

Όπερα σε τρεις πράξεις» της πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (MIS 474631)

prokirixi_Pliroforikos_MODIP_ΩΤΝ146Ψ8ΝΖ-1Η8-1 prokirixi_Pliroforikos_MODIP_ΩΤΝ146Ψ8ΝΖ-1Η8-1

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 17/02/2015
Date modified: 17/02/2015
Μέγεθος Αρχείου: 775.05 kB
Αποθηκεύσεις: 573

Αριθ. πρωτ.: 222                                                                               Αθήνα 17/2/2015

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 (Β’ Φάση) της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΑΣΚΤ» (MIS 344347) του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, αποφασίζει (συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών 12/02/2015, θέμα 14α) τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως εξής:

Ανώτατη περίοδος: 2 μήνες

Ποσό: 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).

prosklisi_DASTA_7ΣΓΞ46Ψ8ΝΖ-ΒΗ4 prosklisi_DASTA_7ΣΓΞ46Ψ8ΝΖ-ΒΗ4

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 30/12/2014
Date modified: 30/12/2014
Μέγεθος Αρχείου: 152.96 kB
Αποθηκεύσεις: 808

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ