Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

prosklisi_pliroforikos_MIS328152_7Μ2Θ46Ψ8ΝΖ-Θ3Τ prosklisi_pliroforikos_MIS328152_7Μ2Θ46Ψ8ΝΖ-Θ3Τ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 29/07/2015
Date modified: 29/07/2015
Μέγεθος Αρχείου: 148.99 kB
Αποθηκεύσεις: 630

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 – 106 82 – ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3897123 – FAX: 210-3828028

e-mail: research@asfa.gr  -  website: www.asfa.gr

 

 

Αριθ.Πρωτ.1385                                                              Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ειδικότητας Πληροφορικής στην Πράξη «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», με MIS328152’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Αττική’ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικού Πόρους.

 

Αντικείμενο του έργου: Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», η ΑΣΚΤ θα προμηθευτεί νέο σύστημα λογισμικού προκειμένου να αναβαθμιστούν και να ψηφιοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΑΣΚΤ προς φοιτητές, προσωπικό  και τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος ειδικότητας Πληροφορικής θα πρέπει να συνεργαστεί με τον προμηθευτή του νέου λογισμικού συστήματος. Οι εργασίες θα αφορούν στην δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία του νέου συστήματος (λογισμικού και εξοπλισμού), στην ομαλή ένταξη του συστήματος στην λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΣΚΤ και την επίλυση των τυχόν προβλημάτων. Τέλος, θα πρέπει να πιστοποιήσει το νέο σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας ως προς τη συμβατότητα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του νέου συστήματος.

prosklisi_exoterikos_synergatis_backup_MIS328152_7ΥΣΛ46Ψ8ΝΖ-Ι1Ζ prosklisi_exoterikos_synergatis_backup_MIS328152_7ΥΣΛ46Ψ8ΝΖ-Ι1Ζ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 29/07/2015
Date modified: 29/07/2015
Μέγεθος Αρχείου: 150.4 kB
Αποθηκεύσεις: 651

Αριθ.Πρωτ.1386                                                              Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στην Πράξη «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», με MIS328152’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Αττική’ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικού Πόρους.

 

Αντικείμενο του έργου: Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», η ΑΣΚΤ θα προμηθευτεί νέο σύστημα λογισμικού προκειμένου να αναβαθμιστούν και να ψηφιοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΑΣΚΤ προς φοιτητές, προσωπικό  και τρίτους. Ο Ανάδοχος θα  προβεί α) σε ασφαλή μεταφορά (BackUp) των υπαρχόντων δεδομένων σε αποθηκευτικά μέσα και την καταχώριση των δεδομένων στις  νέες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν για τη Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων, β) σε δοκιμές του νέου λογισμικού και στη δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος και θα αποτυπώσει τις παρατηρήσεις του, γ) στην προετοιμασία του οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, δ) στην προετοιμασία και ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος

prokirixi_proxeirou_meiodotikou_diagonismou_ypoergo2_MIS328152_ver2_7ΡΤΘ46Ψ8ΝΖ-ΘΝΡ_KHMDS prokirixi_proxeirou_meiodotikou_diagonismou_ypoergo2_MIS328152_ver2_7ΡΤΘ46Ψ8ΝΖ-ΘΝΡ_KHMDS

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 28/07/2015
Date modified: 28/07/2015
Μέγεθος Αρχείου: 1.7 MB
Αποθηκεύσεις: 565

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

ASKT

                                                          

                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:1375

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  23/07/2015

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικών Θεμάτων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)» της πράξης ««ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΣΚΤ» (MIS328152)

 

υπεύθυνη δήλωση_αξιολόγηση_πρακτικής_2015 υπεύθυνη δήλωση_αξιολόγηση_πρακτικής_2015

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 15/07/2015
Date modified: 15/07/2015
Μέγεθος Αρχείου: 54.96 kB
Αποθηκεύσεις: 589

prosklisi_axilogiti_praktiki_7ΡΝΔ46Ψ8ΝΖ-0ΗΒ prosklisi_axilogiti_praktiki_7ΡΝΔ46Ψ8ΝΖ-0ΗΒ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 15/07/2015
Date modified: 15/07/2015
Μέγεθος Αρχείου: 772.69 kB
Αποθηκεύσεις: 625

Η Επιτροπή Ερευνών της ΑΣΚΤ αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου από εξωτερικό εμπειρογνώμονα με αντικείμενο την εκπόνηση Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση ΑΣΚΤ» (MIS 299954)