Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Prosklisi endiaferontos_seminaria_fotografias_Ω89Σ46Ψ8ΝΖ-ΨΚΔ Prosklisi endiaferontos_seminaria_fotografias_Ω89Σ46Ψ8ΝΖ-ΨΚΔ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 19/05/2017
Date modified: 19/05/2017
Μέγεθος Αρχείου: 207.43 kB
Αποθηκεύσεις: 278

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

      ΟΕιδικόςΛογαριασμόςΚονδυλίωνΈρευναςτηςΑνωτάτηςΣχολήςΚαλώνΤεχνών,σύμφωνα με τηναπόφαση της από 05/04/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (θέμα 6α), προτίθεταινασυνάψεισύμβασηανάθεσηςέργουμε δύο (2) διδάσκοντες –εισηγητές σεμιναρίων στον τομέα της Φωτογραφίας στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΕΛΚΕ/ΑΣΚΤ στη Φωτογραφία και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

 

Αντικείμενο   του   έργου:   

Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου οι ανάδοχοι  θα αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας τριών συνολικά σεμιναρίων, που έχουν ως εξής:

·         Εντατικό σεμινάριο τύπου workshop με αντικείμενο τη λήψη, κριτική και θεωρητική πλαισίωση φωτογραφιών. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στον καλλιτεχνικό σταθμό της Ύδρας από 9/7-16/7 2017.

·         Το σεμινάριο «Φωτογραφία: Θεωρία και Δημιουργικές Πρακτικές Ι» (Οκτώβριος 2017-Ιανουάριος 2018).

·         Το σεμινάριο «Φωτογραφία: Θεωρία και Δημιουργικές Πρακτικές ΙΙ» (Φεβρουάριος 2018-Μάιος 2018, δύο τμήματα).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω σεμινάρια, θα πραγματοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει ο ελάχιστος ανά περίπτωση αριθμός επιμορφούμενων 

texni_kai_mesa texni_kai_mesa

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13/12/2016
Date modified: 13/12/2016
Μέγεθος Αρχείου: 342.73 kB
Αποθηκεύσεις: 261

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα Τέχνη και μέσα: Προβλήματα Ιστοριογραφίας της τέχνης με τον περιορισμό  ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

 

ASKT_proskilisi_akadimaikis_didaktikis_empeirias ASKT_proskilisi_akadimaikis_didaktikis_empeirias

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 25/08/2016
Date modified: 25/08/2016
Μέγεθος Αρχείου: 339.86 kB
Αποθηκεύσεις: 485

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14.09.2016

prokirixi_Logisti_Iounios_2016_7ΙΜΟ46Ψ8ΝΖ-3ΧΡ prokirixi_Logisti_Iounios_2016_7ΙΜΟ46Ψ8ΝΖ-3ΧΡ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 29/06/2016
Date modified: 01/07/2016
Μέγεθος Αρχείου: 758.41 kB
Αποθηκεύσεις: 487

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) έχοντας υπόψη την από 23/06/2016 (θέμα 6) έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία.

Αντικείμενο του έργου

Λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, τήρηση αρχείου Οικονομικής Υπηρεσίας ΕΛΚΕ, ταμείο.

Περίοδος: 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης)

Ποσό:  20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

προσκληση_μητρώου_δημοσίευση προσκληση_μητρώου_δημοσίευση

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 25/04/2016
Date modified: 25/04/2016
Μέγεθος Αρχείου: 407.95 kB
Αποθηκεύσεις: 519

Αριθ. πρωτ.: 267                                                                Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση  Μητρώου Συμβούλων Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ

 

     Έχοντας υπόψη

  1. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στις 24/02/2016 (θέμα 2) για τη σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνώμων / εξωτερικών συνεργατών στον ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ.
  2. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στις 06/04/2016 (θέμα 1) περί έγκρισης της παρούσας πρόσκλησης.
  3. Την ανάγκη δημιουργίας με τρόπο διαφανή μητρώου στο οποίο ο ΕΛΚΕ θα μπορεί να προσφεύγει για τη κατάρτιση συμβάσεων στο όριο της απευθείας ανάθεσης.
  4. Τα άρθρα 132-133 του Ν. 42702/2014.

 

 

        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

1.Τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση  Μητρώου, φυσικών προσώπων και εταιριών ως Συμβούλων Υποστήριξης, με τους οποίους ο ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ  δύναται να συμβάλλεται, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, για την παροχή έργου που σχετίζεται με την υλοποίηση των δράσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή ερευνητικών έργων, με έμφαση στα ακόλουθα αντικείμενα:

α) στην αναζήτηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων

β) στη συγγραφή προτάσεων ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων και σύνταξη τεχνικών δελτίων

γ)  στη σύνταξη διακηρύξεων, τευχών Δημοπράτησης, Δημοσίων Συμβάσεων

δ) στην υποστήριξη του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και  ολοκλήρωσης των Πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους

ε) στην υποστήριξη του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ σε διαδικασίες αξιολόγησης / αποτύπωσης στοιχείων προόδου της πορείας υλοποίησης πράξεων.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, στα γραφεία του ΕΛΚΕ, αίτηση εγγραφής στο μητρώο εντός 43 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΗΔΣ ήτοι μέχρι τις 06/06/2016.  

 

Πληροφορίες: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας τηλ 210 3897100, 210 3897128