Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών ΑΣΚΤ ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών ΑΣΚΤ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/06/2013
Date modified: 19/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 1.48 MB
Αποθηκεύσεις: 1135

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΣΚΤ)"

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Π.Σ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Στο πλαίσιο της Πράξης "Σύγχρονες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" κωδικός MIS328152 που χρηματοδοτείται από την Ε.Υ.Δ. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" .

Ημερομηνία Λήξης : 26/06/2013
Αποστολή Παρατηρήσεων : hercpap@asfa.gr

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/06/2013
Date modified: 19/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 885.94 kB
Αποθηκεύσεις: 1051

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 

«Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή ακαδημαϊκού περιεχομένου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών»

 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης "Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή ακαδημαϊκού περιεχομένου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" κωδικός MIS328153 που χρηματοδοτείται από την Ε.Υ.Δ. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" .

Ημερομηνία Λήξης : 26/06/2013
Αποστολή Παρατηρήσεων : hercpap@asfa.gr

ΠΣ Φοιτητολογίου ΑΣΚΤ ΠΣ Φοιτητολογίου ΑΣΚΤ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/06/2013
Date modified: 19/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 1.23 MB
Αποθηκεύσεις: 1221

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ" της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Π.Σ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Στο πλαίσιο της Πράξης "Σύγχρονες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" κωδικός MIS328152 που χρηματοδοτείται από την Ε.Υ.Δ. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" .

 

Ημερομηνία Λήξης : 25/06/2013
Αποστολή Παρατηρήσεων : hercpap@asfa.gr

prokirixi_logisti_ΒΕΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΔΝ8-signed prokirixi_logisti_ΒΕΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΔΝ8-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/06/2013
Date modified: 11/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 95.08 kB
Αποθηκεύσεις: 860

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου με ίδια μέσα προγράμματος ‘‘Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση Σχεδίων Δράσεων και Προγραμμάτων της ΑΣΚΤ’’, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Η εκτέλεση του έργου απαιτεί φυσική παρουσία του αναδόχου στους χώρους του ΕΛΚΕ 5 ώρες ημερησίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντικείμενο του έργου

  • Λογιστική παρακολούθηση Δράσεων και Προγραμμάτων μέσω μηχανογραφικού συστήματος
  • Ταμειακή/Τραπεζική παρακολούθηση Δράσεων και Προγραμμάτων

Περίοδος: 12 μήνες.

prokirixi_exoterikou_synergati_mathimata_ΒΕΖΚ46Ψ8ΝΖ-ΝΑ7-signed prokirixi_exoterikou_synergati_mathimata_ΒΕΖΚ46Ψ8ΝΖ-ΝΑ7-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 06/06/2013
Date modified: 06/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 102.64 kB
Αποθηκεύσεις: 811

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.»(MIS381049) του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

Αντικείμενο του έργου

Μάθημα 1: Μεθοδολογία Έρευνας και τεκμηρίωσης καλλιτεχνικού έργου.

Μάθημα 2: Επιμέλεια και οργάνωση έκθεσης

Συμμετοχή στην υλοποίηση των Π.Ε. 4, Π.Ε  5 της πράξης.