Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΠΣ Φοιτητολογίου ΑΣΚΤ ΠΣ Φοιτητολογίου ΑΣΚΤ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/06/2013
Date modified: 19/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 1.23 MB
Αποθηκεύσεις: 1080

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ" της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Π.Σ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Στο πλαίσιο της Πράξης "Σύγχρονες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" κωδικός MIS328152 που χρηματοδοτείται από την Ε.Υ.Δ. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" .

 

Ημερομηνία Λήξης : 25/06/2013
Αποστολή Παρατηρήσεων : hercpap@asfa.gr

prokirixi_logisti_ΒΕΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΔΝ8-signed prokirixi_logisti_ΒΕΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΔΝ8-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/06/2013
Date modified: 11/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 95.08 kB
Αποθηκεύσεις: 811

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου με ίδια μέσα προγράμματος ‘‘Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση Σχεδίων Δράσεων και Προγραμμάτων της ΑΣΚΤ’’, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Η εκτέλεση του έργου απαιτεί φυσική παρουσία του αναδόχου στους χώρους του ΕΛΚΕ 5 ώρες ημερησίως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντικείμενο του έργου

  • Λογιστική παρακολούθηση Δράσεων και Προγραμμάτων μέσω μηχανογραφικού συστήματος
  • Ταμειακή/Τραπεζική παρακολούθηση Δράσεων και Προγραμμάτων

Περίοδος: 12 μήνες.

prokirixi_exoterikou_synergati_mathimata_ΒΕΖΚ46Ψ8ΝΖ-ΝΑ7-signed prokirixi_exoterikou_synergati_mathimata_ΒΕΖΚ46Ψ8ΝΖ-ΝΑ7-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 06/06/2013
Date modified: 06/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 102.64 kB
Αποθηκεύσεις: 761

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.»(MIS381049) του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

Αντικείμενο του έργου

Μάθημα 1: Μεθοδολογία Έρευνας και τεκμηρίωσης καλλιτεχνικού έργου.

Μάθημα 2: Επιμέλεια και οργάνωση έκθεσης

Συμμετοχή στην υλοποίηση των Π.Ε. 4, Π.Ε  5 της πράξης.

prokirixi_exoterikou_synergati_seminaria_ΒΕΖΕ46Ψ8ΝΖ-ΗΒΕ-signed prokirixi_exoterikou_synergati_seminaria_ΒΕΖΕ46Ψ8ΝΖ-ΗΒΕ-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 04/06/2013
Date modified: 04/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 100.34 kB
Αποθηκεύσεις: 768

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.»(MIS381049) του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

Αντικείμενο του έργου:

Σεμινάριο : Τέχνη βασισμένη στην έρευνα και η σχέση της με το καλλιτεχνικό πεδίο.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των Π.Ε. 3, Π.Ε  5 της πράξης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 05/04/2013
Date modified: 05/04/2013
Μέγεθος Αρχείου: 97.82 kB
Αποθηκεύσεις: 962

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία.

Αντικείμενο του έργου

Λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, τήρηση αρχείου Οικονομικής Υπηρεσίας ΕΛΚΕ, ταμείο.