Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - mis5029179 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - mis5029179

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/12/2018
Date modified: 13/12/2018
Μέγεθος Αρχείου: 677.91 kB
Αποθηκεύσεις: 177

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με MIS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποτροφιών 1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποτροφιών

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 20/11/2018
Date modified: 20/11/2018
Μέγεθος Αρχείου: 555.5 kB
Αποθηκεύσεις: 168

Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων για την κάλυψη δαπανών εκπόνησης πτυχιακής εργασίας τελειοφοίτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών’’ - Πράξη: ‘‘Υποστήριξη παρεμβάσεων ΚοινωνικήςΜέριμνας Φοιτητών  ΑΣΚΤ’’ -  Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

Επί του πίνακα προσωρινών αναδόχων, μπορούν να κατατεθούν ενστάσεις στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέχρι την Δευτέρα 26.11.2018   

 

     

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019 ΑΣΚΤ’’ Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019 ΑΣΚΤ’’

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/10/2018
Date modified: 24/10/2018
Μέγεθος Αρχείου: 602.7 kB
Αποθηκεύσεις: 187

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στην ΑΣΚΤ’’

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 15/10/2018
Date modified: 15/10/2018
Μέγεθος Αρχείου: 771.41 kB
Αποθηκεύσεις: 253

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στην ΑΣΚΤ’’