Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019 ΑΣΚΤ’’ Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019 ΑΣΚΤ’’

Ημερομηνία Προσθήκης: 24/10/2018
Date modified: 24/10/2018
Μέγεθος Αρχείου: 602.7 kB
Αποθηκεύσεις: 97

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στην ΑΣΚΤ’’

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 15/10/2018
Date modified: 15/10/2018
Μέγεθος Αρχείου: 771.41 kB
Αποθηκεύσεις: 167

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στην ΑΣΚΤ’’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2018-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2018-2019

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13/09/2018
Date modified: 13/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 765.62 kB
Αποθηκεύσεις: 371

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2018-2019

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

01.10.2018 ΩΡΑ 13:00

απόσυρση_πρόσκλησης απόσυρση_πρόσκλησης

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/09/2018
Date modified: 11/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 213.91 kB
Αποθηκεύσεις: 141

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σύσταση της Διαχειριστικής Αρχής, οι αιτήσεις για την υπ. αριθμ. 2056/05.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2018-2019 αναστέλλονται προσωρινά.

Η πρόσκληση θα επαναδημοσιοποιηθεί άμεσα.