Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 06/06/2017
Date modified: 06/06/2017
Μέγεθος Αρχείου: 131.63 kB
Αποθηκεύσεις: 483

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
σύμφωνα με την απόφαση της από 30/05/2017 Επιτροπής Ερευνών (θέμα 4), προτίθεται να
συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο
του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+» και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την
υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή
έργου.
Αντικείμενο του έργου:
Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου ο/η ανάδοχος θα αναλάβει την οργανωτική υποστήριξη
και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην κινητικότητα
εισερχομένων/εξερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, τον συντονισμό και διεκπεραίωση των
διαδικασιών για την κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.,
την αναβάθμιση της αναλυτικής βάσης δεδομένων των συνεργαζόμενων με την Α.Σ.Κ.Τ.
Πανεπιστημίων, καθώς και τη διεύρυνση των διμερών συμβάσεων, τη διαρκή επικοινωνία
και αλληλογραφία με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, την οικονομική διαχείριση του έργου, τη
σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών οικονομικών απολογισμών, τη διοργάνωση
ημερίδας ενημέρωσης των φοιτητών καθώς και τη διαχείριση της πλατφόρμας για τη
Γλωσσική Υποστήριξη (ΟLS) και τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Ακαδημαϊκής Κινητικότητας.
Παραδοτέα: Υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (ενδιάμεσοι
και τελικοί οικονομικοί απολογισμοί, διμερείς συμβάσεις, καταστάσεις μετακινουμένων
φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού, πίνακες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων)
εγκεκριμένο από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus της
Α.Σ.Κ.Τ.

Prosklisi endiaferontos_seminaria_fotografias_Ω89Σ46Ψ8ΝΖ-ΨΚΔ Prosklisi endiaferontos_seminaria_fotografias_Ω89Σ46Ψ8ΝΖ-ΨΚΔ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 19/05/2017
Date modified: 19/05/2017
Μέγεθος Αρχείου: 207.43 kB
Αποθηκεύσεις: 398

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

      ΟΕιδικόςΛογαριασμόςΚονδυλίωνΈρευναςτηςΑνωτάτηςΣχολήςΚαλώνΤεχνών,σύμφωνα με τηναπόφαση της από 05/04/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (θέμα 6α), προτίθεταινασυνάψεισύμβασηανάθεσηςέργουμε δύο (2) διδάσκοντες –εισηγητές σεμιναρίων στον τομέα της Φωτογραφίας στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΕΛΚΕ/ΑΣΚΤ στη Φωτογραφία και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

 

Αντικείμενο   του   έργου:   

Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου οι ανάδοχοι  θα αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας τριών συνολικά σεμιναρίων, που έχουν ως εξής:

·         Εντατικό σεμινάριο τύπου workshop με αντικείμενο τη λήψη, κριτική και θεωρητική πλαισίωση φωτογραφιών. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στον καλλιτεχνικό σταθμό της Ύδρας από 9/7-16/7 2017.

·         Το σεμινάριο «Φωτογραφία: Θεωρία και Δημιουργικές Πρακτικές Ι» (Οκτώβριος 2017-Ιανουάριος 2018).

·         Το σεμινάριο «Φωτογραφία: Θεωρία και Δημιουργικές Πρακτικές ΙΙ» (Φεβρουάριος 2018-Μάιος 2018, δύο τμήματα).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω σεμινάρια, θα πραγματοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει ο ελάχιστος ανά περίπτωση αριθμός επιμορφούμενων 

texni_kai_mesa texni_kai_mesa

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13/12/2016
Date modified: 13/12/2016
Μέγεθος Αρχείου: 342.73 kB
Αποθηκεύσεις: 329

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα Τέχνη και μέσα: Προβλήματα Ιστοριογραφίας της τέχνης με τον περιορισμό  ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

 

ASKT_proskilisi_akadimaikis_didaktikis_empeirias ASKT_proskilisi_akadimaikis_didaktikis_empeirias

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 25/08/2016
Date modified: 25/08/2016
Μέγεθος Αρχείου: 339.86 kB
Αποθηκεύσεις: 552

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14.09.2016

prokirixi_Logisti_Iounios_2016_7ΙΜΟ46Ψ8ΝΖ-3ΧΡ prokirixi_Logisti_Iounios_2016_7ΙΜΟ46Ψ8ΝΖ-3ΧΡ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 29/06/2016
Date modified: 01/07/2016
Μέγεθος Αρχείου: 758.41 kB
Αποθηκεύσεις: 608

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) έχοντας υπόψη την από 23/06/2016 (θέμα 6) έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία.

Αντικείμενο του έργου

Λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, τήρηση αρχείου Οικονομικής Υπηρεσίας ΕΛΚΕ, ταμείο.

Περίοδος: 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης)

Ποσό:  20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).