Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Διευκρίνηση_ΣΥΝ_ΠΔΕ2-2017_signed Διευκρίνηση_ΣΥΝ_ΠΔΕ2-2017_signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 04/12/2017
Date modified: 04/12/2017
Μέγεθος Αρχείου: 160.18 kB
Αποθηκεύσεις: 330

Διευκρίνιση επί τεχνικών χαρακτηριστικών είδους στη Διακήρυξη 2/2017 στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.Κ.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_signed ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 04/12/2017
Date modified: 04/12/2017
Μέγεθος Αρχείου: 136.57 kB
Αποθηκεύσεις: 317

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3

 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_koinon_paremvaseis_foit_merimn_ΨΕΟΚ46Ψ8ΝΖ-0Γ8 prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_koinon_paremvaseis_foit_merimn_ΨΕΟΚ46Ψ8ΝΖ-0Γ8

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 01/12/2017
Date modified: 01/12/2017
Μέγεθος Αρχείου: 393.06 kB
Αποθηκεύσεις: 1038

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ΠΕΝΤΕ (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με MIS 5010660 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διόρθωση ΣΥΝ_ΠΔΕ2-2017_signed Διόρθωση ΣΥΝ_ΠΔΕ2-2017_signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 28/11/2017
Date modified: 30/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 305.68 kB
Αποθηκεύσεις: 305

Διόρθωση στη Διακήρυξη 2/2017 και παράταση υποβολής προσφορών στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.Κ.Τ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/11/2017
Date modified: 24/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 291.81 kB
Αποθηκεύσεις: 259

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» MIS5000703 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την στελέχωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΑΣΚΤ.