Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προκήρυξη_ΤΒ ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προκήρυξη_ΤΒ ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ_signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/06/2018
Date modified: 27/06/2018
Μέγεθος Αρχείου: 983.91 kB
Αποθηκεύσεις: 351

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με MIS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Λήψη υποτροφίας με σκοπό την κάλυψη δαπανών εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Λήψη υποτροφίας με σκοπό την κάλυψη δαπανών εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 19/06/2018
Date modified: 12/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 517.46 kB
Αποθηκεύσεις: 386

 Δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 5/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14/06/2018
Date modified: 14/06/2018
Μέγεθος Αρχείου: 433.83 kB
Αποθηκεύσεις: 292

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΤ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 29/03/2018
Date modified: 30/03/2018
Μέγεθος Αρχείου: 728.93 kB
Αποθηκεύσεις: 395

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

praktiko_2018_02_09_sinergatis_praktiki_5000703_ΩΤΣΘ46Ψ8ΝΖ-ΞΨΚ praktiko_2018_02_09_sinergatis_praktiki_5000703_ΩΤΣΘ46Ψ8ΝΖ-ΞΨΚ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 09/02/2018
Date modified: 22/02/2018
Μέγεθος Αρχείου: 298.84 kB
Αποθηκεύσεις: 378