Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 02/04/2013
Date modified: 02/04/2013
Μέγεθος Αρχείου: 45.45 kB
Αποθηκεύσεις: 1044

ευρωπαϊκό βιογραφικό (υπόδειγμα) ευρωπαϊκό βιογραφικό (υπόδειγμα)

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/03/2013
Date modified: 27/03/2013
Μέγεθος Αρχείου: 101.94 kB
Αποθηκεύσεις: 1928

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα το υπόδειγμα ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος που επισυνάπτεται

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/03/2013
Date modified: 27/03/2013
Μέγεθος Αρχείου: 127.33 kB
Αποθηκεύσεις: 1313

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.»(MIS381049) του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

Prosklisi_odikos xartis_exoterikos synergatis Prosklisi_odikos xartis_exoterikos synergatis

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 25/09/2012
Date modified: 25/09/2012
Μέγεθος Αρχείου: 111.36 kB
Αποθηκεύσεις: 1355

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΚΤ" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

prokirixi_Theatro_DIAYGEIA prokirixi_Theatro_DIAYGEIA

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/07/2012
Date modified: 12/07/2012
Μέγεθος Αρχείου: 165.4 kB
Αποθηκεύσεις: 1202

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΤ