Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο (ΠΕ/ΤΕ) μηχανικό Η/Υ ή Πληροφορικής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο (ΠΕ/ΤΕ) μηχανικό Η/Υ ή Πληροφορικής

new!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/03/2020
Date modified: 27/03/2020
Μέγεθος Αρχείου: 1.49 MB
Αποθηκεύσεις: 84

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με πτυχιούχο (ΠΕ/ΤΕ) μηχανικό Η/Υ ή Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» και ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικου συνεργάτη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικου συνεργάτη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 28/02/2020
Date modified: 28/02/2020
Μέγεθος Αρχείου: 795.22 kB
Αποθηκεύσεις: 386

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών 2019-22» της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033394, στο ΕΠ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΚΕ 80022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΕΝΤΕ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 26/02/2020
Date modified: 26/02/2020
Μέγεθος Αρχείου: 1.02 MB
Αποθηκεύσεις: 626

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης πέντε (5) συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων», της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. (ΚΕ 80009)