Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1479_2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1479_2018

Ημερομηνία Προσθήκης: 17/07/2018
Date modified: 17/07/2018
Μέγεθος Αρχείου: 213.56 kB
Αποθηκεύσεις: 89

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προκήρυξη_ΤΒ ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προκήρυξη_ΤΒ ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ_signed

Ημερομηνία Προσθήκης: 27/06/2018
Date modified: 27/06/2018
Μέγεθος Αρχείου: 983.91 kB
Αποθηκεύσεις: 95

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με MIS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία Προσθήκης: 14/06/2018
Date modified: 14/06/2018
Μέγεθος Αρχείου: 433.83 kB
Αποθηκεύσεις: 79

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΤ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΚΤ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 29/03/2018
Date modified: 30/03/2018
Μέγεθος Αρχείου: 728.93 kB
Αποθηκεύσεις: 143

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»