Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις | [ Άνοδος ]

sxedia sxedia

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14/07/2014
Date modified: 14/07/2014
Μέγεθος Αρχείου: 4.79 MB
Αποθηκεύσεις: 1155

ΣΧΕΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Αριθμ. Πρωτ.:1078

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  09/07/2014

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την «Ραφή – Ενοικίαση Θεατρικών Κουστουμιών για το Έργο «ElGreco»

Όπερα σε τρεις πράξεις» της πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (MIS 474631)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 05/04/2013
Date modified: 05/04/2013
Μέγεθος Αρχείου: 97.82 kB
Αποθηκεύσεις: 1137

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία.

Αντικείμενο του έργου

Λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, τήρηση αρχείου Οικονομικής Υπηρεσίας ΕΛΚΕ, ταμείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ_ΩΛ5Π46Ψ8ΝΖ-ΘΓ1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ_ΩΛ5Π46Ψ8ΝΖ-ΘΓ1

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 03/11/2015
Date modified: 03/11/2015
Μέγεθος Αρχείου: 1012.37 kB
Αποθηκεύσεις: 1137

Αρ. Πρ.:1724                                                                                 Αθήνα, 03/11/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», MIS 474631, (απόφαση Επιτροπής Ερευνών 21/10/2015, θέμα 3α)   το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 60 – Συνδρομή στην Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΥTOΠ 12 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Αντικείμενο του έργου: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 της Πράξης, προβλέπεται η παραγωγή οπτικοακουστικού πολιτιστικού Βιντεο  Ντοκυμαντέρ  HD - ψηφιακό βίντεο υψηλής ανάλυσης. Θα παρουσιαστεί η βιογραφία του Ελ Γκρέκο, από τη ζωή του ζωγράφου στην Κρήτη, στην Ιταλία και στην Ισπανία.

Στο ανωτέρω πλαίσιο απαιτείται η υπηρεσία σχεδιασμού και συνολικής ανάπτυξης της εκπαιδευτικής παραγωγής (έρευνα, διδακτική μεθοδολογία και παρουσίαση έργου του Ελ Γκρέκο)

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στις ως άνω αναφερμένες εργασίες  και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή να τεκμηριώνουν την μη υποχρέωση τήρησης φορολογικών στοιχείων.

prokirixi_optikoakoustikos_exoplismos_Elgreco_74ΘΖ46Ψ8ΝΖ-Ν3Μ prokirixi_optikoakoustikos_exoplismos_Elgreco_74ΘΖ46Ψ8ΝΖ-Ν3Μ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 10/12/2014
Date modified: 10/12/2014
Μέγεθος Αρχείου: 336.23 kB
Αποθηκεύσεις: 1124

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

της πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (MIS 474631)

 

prosklisi_DASTA_7ΣΓΞ46Ψ8ΝΖ-ΒΗ4 prosklisi_DASTA_7ΣΓΞ46Ψ8ΝΖ-ΒΗ4

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 30/12/2014
Date modified: 30/12/2014
Μέγεθος Αρχείου: 152.96 kB
Αποθηκεύσεις: 1111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ