Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις | [ Άνοδος ]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ_714Γ46Ψ8ΝΖ-ΗΔΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ_714Γ46Ψ8ΝΖ-ΗΔΡ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 03/11/2015
Date modified: 03/11/2015
Μέγεθος Αρχείου: 969.17 kB
Αποθηκεύσεις: 1978

Αρ. Πρ.: 1722                                                                                Αθήνα,  03/11/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», MIS 474631, (απόφαση Επιτροπής Ερευνών 21/10/2015, θέμα 3α)  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 60 – Συνδρομή στην Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΥTOΠ 12 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Αντικείμενο του έργου: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 της Πράξης, προβλέπεται  η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Αττικής.

Στο ανωτέρω πλαίσιο απαιτούνται η υπηρεσία της γραμματειακής υποστήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΑΣΚΤ.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στις ως άνω αναφερμένες εργασίες  και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή να τεκμηριώνουν την μη υποχρέωση τήρησης φορολογικών στοιχείων.

ευρωπαϊκό βιογραφικό (υπόδειγμα) ευρωπαϊκό βιογραφικό (υπόδειγμα)

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/03/2013
Date modified: 27/03/2013
Μέγεθος Αρχείου: 101.94 kB
Αποθηκεύσεις: 1969

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα το υπόδειγμα ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος που επισυνάπτεται

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ_ΒΝΘΩ46Ψ8ΝΖ-ΟΤ7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ_ΒΝΘΩ46Ψ8ΝΖ-ΟΤ7

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 03/11/2015
Date modified: 03/11/2015
Μέγεθος Αρχείου: 994.96 kB
Αποθηκεύσεις: 1965

Αρ. Πρ.:1721                                                                                 Αθήνα,  03/11/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», MIS 474631 (απόφαση Επιτροπής Ερευνών 21/10/2015, θέμα 3α), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 60 – Συνδρομή στην Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΥTOΠ 12 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Αντικείμενο του έργου: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 της Πράξης, προβλέπεται η παραγωγή οπτικοακουστικού πολιτιστικού Βιντεο  Ντοκυμαντέρ  HD - ψηφιακό βίντεο υψηλής ανάλυσης. Θα παρουσιαστεί η βιογραφία του Ελ Γκρέκο, από τη ζωή του ζωγράφου στην Κρήτη, στην Ιταλία και στην Ισπανία.

Στο ανωτέρω πλαίσιο απαιτείται η υπηρεσία της γραμματειακής υποστήριξης της παραγωγής στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν οι σχετικές επαφές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με μουσεία, πινακοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ιταλία & Ισπανία) προκειμένου να εξασφαλιστούν οι σχετικές άδειες και δικαιώματα πρόσβασης στα έργα του ΕΛ Γκρέκο.

ΠΣ Φοιτητολογίου ΑΣΚΤ ΠΣ Φοιτητολογίου ΑΣΚΤ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/06/2013
Date modified: 19/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 1.23 MB
Αποθηκεύσεις: 1659

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ" της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Π.Σ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Στο πλαίσιο της Πράξης "Σύγχρονες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" κωδικός MIS328152 που χρηματοδοτείται από την Ε.Υ.Δ. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" .

 

Ημερομηνία Λήξης : 25/06/2013
Αποστολή Παρατηρήσεων : hercpap@asfa.gr

ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών ΑΣΚΤ ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών ΑΣΚΤ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/06/2013
Date modified: 19/06/2013
Μέγεθος Αρχείου: 1.48 MB
Αποθηκεύσεις: 1434

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΣΚΤ)"

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Π.Σ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ"

Στο πλαίσιο της Πράξης "Σύγχρονες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών" κωδικός MIS328152 που χρηματοδοτείται από την Ε.Υ.Δ. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" .

Ημερομηνία Λήξης : 26/06/2013
Αποστολή Παρατηρήσεων : hercpap@asfa.gr