Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποτροφιών 1ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποτροφιών

new!
Ημερομηνία Προσθήκης: 20/11/2018
Date modified: 20/11/2018
Μέγεθος Αρχείου: 555.5 kB
Αποθηκεύσεις: 3

Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων για την κάλυψη δαπανών εκπόνησης πτυχιακής εργασίας τελειοφοίτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών’’ - Πράξη: ‘‘Υποστήριξη παρεμβάσεων ΚοινωνικήςΜέριμνας Φοιτητών  ΑΣΚΤ’’ -  Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

Επί του πίνακα προσωρινών αναδόχων, μπορούν να κατατεθούν ενστάσεις στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ μέχρι την Δευτέρα 26.11.2018   

 

     

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019 ΑΣΚΤ’’ Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019 ΑΣΚΤ’’

Ημερομηνία Προσθήκης: 24/10/2018
Date modified: 24/10/2018
Μέγεθος Αρχείου: 602.7 kB
Αποθηκεύσεις: 74

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στην ΑΣΚΤ’’

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 15/10/2018
Date modified: 15/10/2018
Μέγεθος Αρχείου: 771.41 kB
Αποθηκεύσεις: 134

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης για την υπ. αριθμ. 2139/12.09.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στην ΑΣΚΤ’’

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2018-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2018-2019

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13/09/2018
Date modified: 13/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 765.62 kB
Αποθηκεύσεις: 334

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2018-2019

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

01.10.2018 ΩΡΑ 13:00