Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

pinakas_katataxis_ΒΛ1Δ46Ψ8ΝΖ-ΡΥΒ-signed pinakas_katataxis_ΒΛ1Δ46Ψ8ΝΖ-ΡΥΒ-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 28/11/2013
Date modified: 28/11/2013
Μέγεθος Αρχείου: 106.04 kB
Αποθηκεύσεις: 1069

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1260/11.10.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ  της ΑΣΚΤ»

(MIS 332280)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

PINAKAS_KATATAXIS_ΒΛ1Δ46Ψ8ΝΖ-ΩΝΔ-signed PINAKAS_KATATAXIS_ΒΛ1Δ46Ψ8ΝΖ-ΩΝΔ-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 28/11/2013
Date modified: 28/11/2013
Μέγεθος Αρχείου: 105.86 kB
Αποθηκεύσεις: 1119

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1277/17.10.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών»

(MIS 299932)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

Anakoinosi_mathimata Anakoinosi_mathimata

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 20/11/2013
Date modified: 20/11/2013
Μέγεθος Αρχείου: 101.51 kB
Αποθηκεύσεις: 1140

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» & ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΝ κο ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΝΤΕΝΗ.

 

pinakas_axiologisis_MOKE_ΒΛ1046Ψ8ΝΖ-2ΝΔ-signed pinakas_axiologisis_MOKE_ΒΛ1046Ψ8ΝΖ-2ΝΔ-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 20/11/2013
Date modified: 20/11/2013
Μέγεθος Αρχείου: 117.87 kB
Αποθηκεύσεις: 1084

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.  905 / 03.07.2013  &  906 / 03.07.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (MIS 381049)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. & Εθνικούς Πόρους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/05/2013
Date modified: 27/05/2013
Μέγεθος Αρχείου: 65.7 kB
Αποθηκεύσεις: 1359

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 532/15.03.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών»

(MIS 381049)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»