Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για το επιστημονικό πεδίο «Ειδικά θέματα σύγχρονης τέχνης» Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για το επιστημονικό πεδίο «Ειδικά θέματα σύγχρονης τέχνης»

Ημερομηνία Προσθήκης: 06/03/2020
Date modified: 06/03/2020
Μέγεθος Αρχείου: 862.8 kB
Αποθηκεύσεις: 52

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για την υπ. αριθμ. 410/10.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020 στην ΑΣΚΤ’’ MIS 5045636, για το επιστημονικό πεδίο «Ειδικά θέματα σύγχρονης τέχνης»

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για το επιστημονικό πεδίο «Αισθητικές θεωρίες εικόνας και ποίησης» Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για το επιστημονικό πεδίο «Αισθητικές θεωρίες εικόνας και ποίησης»

Ημερομηνία Προσθήκης: 06/03/2020
Date modified: 06/03/2020
Μέγεθος Αρχείου: 859.23 kB
Αποθηκεύσεις: 51

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για την υπ. αριθμ. 410/10.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020 στην ΑΣΚΤ’’ MIS 5045636, για το επιστημονικό πεδίο «Αισθητικές θεωρίες εικόνας και ποίησης»

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων υποτροφιών διπλωματικής εργασίας Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων υποτροφιών διπλωματικής εργασίας

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13/12/2019
Date modified: 13/12/2019
Μέγεθος Αρχείου: 645.57 kB
Αποθηκεύσεις: 135

Επικύρωση του 2ου πρακτικού της τελικής αξιολόγησης της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του υποέργου 2 «Κάλυψη δαπανών εκπόνησης πτυχιακής εργασίας τελειοφοίτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Α.Σ.Κ.Τ.»

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων υποτροφιών διπλωματικής εργασίας Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων υποτροφιών διπλωματικής εργασίας

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/11/2019
Date modified: 12/11/2019
Μέγεθος Αρχείου: 669.14 kB
Αποθηκεύσεις: 175

Έγκριση προσωρινού πίνακα ωφελουμένων φοιτητών 2018-2019 για την υποτροφία κάλυψης δαπανών της εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ του Υποέργου 2 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών».

Αποτελέσματα προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 2/2019 Αποτελέσματα προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 2/2019

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 07/11/2019
Date modified: 07/11/2019
Μέγεθος Αρχείου: 389.99 kB
Αποθηκεύσεις: 143

Έγκριση του πρακτικού 2-06/11/2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (2/2019) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015».