Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

PRIMA-SRIA_Strategic-Research-and-Innovation-Agenda PRIMA-SRIA_Strategic-Research-and-Innovation-Agenda

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/01/2019
Date modified: 11/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 5.46 MB
Αποθηκεύσεις: 274

Oι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έτους 2019 του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 17/12/2018 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/ .

Η θεματολογία των προσκλήσεων βασίζεται:
α) στις τρεις (3) προτεραιότητες του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας του PRIMA (PRIMA Strategic Research and Innovation Agenda):

(i) Βιώσιμη διαχείριση υδάτων στις ξηρικές και ημι-ξηρικές περιοχές της Μεσογείου,

(ii) Βιώσιμα γεωργικά συστήματα υπό τις περιβαλλοντικές πιέσεις  της Μεσογείου

(iii) Μεσογειακές Αλυσίδες Αξίας στον τομέα των τροφίμων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και


β) στην εξειδίκευση των ανωτέρω προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2019 του PRIMA, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2019, έχουν ως εξής:

Ενότητα 1: ανακοινώθηκαν έξι (6) προσκλήσεις

Ενότητα 2: Ανακοινώθηκε μια (1) πρόσκληση για όλες τις θεματικές περιοχές (multitopic)

Όσον αφορά ειδικότερα στην Ενότητα 2, η ΓΓΕΤ συμμετέχει σε όλους τους τομείς (topics) της πρόσκλησης  με διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ.
Η σχετική Ειδική Πρόσκληση/Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής 2019 θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις:
Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 210 7458094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr
Αναστασία Σταθοπούλου, Τηλ: 213 1300101, e-mail: a.stathopoulou[at]gsrt.gr
 

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β / Ανακοίνωση Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β / Ανακοίνωση

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 09/01/2019
Date modified: 09/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 677.98 kB
Αποθηκεύσεις: 309

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

 Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής» (http://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/), το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

 

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ  ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (www.empedu.gov.gr).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2018_09_26_θέμα 1_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ Π sing ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2018_09_26_θέμα 1_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ Π sing

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/09/2018
Date modified: 27/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 655.16 kB
Αποθηκεύσεις: 559

Κατακύρωση τελικού αξιολογικού Πίνακα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2059/05.09.2018

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 1419/19.06.2018 Πρόσκλησης Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 1419/19.06.2018 Πρόσκλησης

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/09/2018
Date modified: 12/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 142.5 kB
Αποθηκεύσεις: 374

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1419/19.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λήψη υποτροφίας με σκοπό την κάλυψη δαπανών εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

 

Η Τέχνη της Εμψύχωσης Η Τέχνη της Εμψύχωσης

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 03/09/2018
Date modified: 03/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 414.61 kB
Αποθηκεύσεις: 489

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή νέων στo πρόγραμμα

«Η Τέχνη της Εμψύχωσης (Animation)»

που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)