Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ημερομηνία Προσθήκης: 17/01/2019
Date modified: 17/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 713.22 kB
Αποθηκεύσεις: 67

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  3382/07.12.2018 - ΑΔΑ: Ψ3ΗΥ46Ψ8ΝΖ-52Η, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΜΙS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ημερομηνία Προσθήκης: 17/01/2019
Date modified: 17/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 723.45 kB
Αποθηκεύσεις: 42

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  3381/07.12.2018 - ΑΔΑ: ΩΑΓΝ46Ψ8ΝΖ-ΜΗ5, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Πρακτική Άσκηση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με ΜΙS 5033394 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ημερομηνία Προσθήκης: 17/01/2019
Date modified: 17/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 652.89 kB
Αποθηκεύσεις: 38

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  3380/07.12.2018 - ΑΔΑ: 6ΨΟΗ46Ψ8ΝΖ-ΘΕΧ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΜΙS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

PRIMA-SRIA_Strategic-Research-and-Innovation-Agenda PRIMA-SRIA_Strategic-Research-and-Innovation-Agenda

Ημερομηνία Προσθήκης: 11/01/2019
Date modified: 11/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 5.46 MB
Αποθηκεύσεις: 32

Oι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έτους 2019 του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 17/12/2018 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/ .

Η θεματολογία των προσκλήσεων βασίζεται:
α) στις τρεις (3) προτεραιότητες του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας του PRIMA (PRIMA Strategic Research and Innovation Agenda):

(i) Βιώσιμη διαχείριση υδάτων στις ξηρικές και ημι-ξηρικές περιοχές της Μεσογείου,

(ii) Βιώσιμα γεωργικά συστήματα υπό τις περιβαλλοντικές πιέσεις  της Μεσογείου

(iii) Μεσογειακές Αλυσίδες Αξίας στον τομέα των τροφίμων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και


β) στην εξειδίκευση των ανωτέρω προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2019 του PRIMA, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2019, έχουν ως εξής:

Ενότητα 1: ανακοινώθηκαν έξι (6) προσκλήσεις

Ενότητα 2: Ανακοινώθηκε μια (1) πρόσκληση για όλες τις θεματικές περιοχές (multitopic)

Όσον αφορά ειδικότερα στην Ενότητα 2, η ΓΓΕΤ συμμετέχει σε όλους τους τομείς (topics) της πρόσκλησης  με διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ.
Η σχετική Ειδική Πρόσκληση/Εθνικοί Κανόνες Συμμετοχής 2019 θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις:
Δρ. Κόνιαρης Μάριος, τηλ: 210 7458094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr
Αναστασία Σταθοπούλου, Τηλ: 213 1300101, e-mail: a.stathopoulou[at]gsrt.gr
 

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β / Ανακοίνωση Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β / Ανακοίνωση

Ημερομηνία Προσθήκης: 09/01/2019
Date modified: 09/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 677.98 kB
Αποθηκεύσεις: 87

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

 Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής» (http://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/), το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

 

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ  ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (www.empedu.gov.gr).