Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2018_09_26_θέμα 1_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ Π sing ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2018_09_26_θέμα 1_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ Π sing

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/09/2018
Date modified: 27/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 655.16 kB
Αποθηκεύσεις: 198

Κατακύρωση τελικού αξιολογικού Πίνακα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2059/05.09.2018

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 1419/19.06.2018 Πρόσκλησης Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 1419/19.06.2018 Πρόσκλησης

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/09/2018
Date modified: 12/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 142.5 kB
Αποθηκεύσεις: 128

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1419/19.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λήψη υποτροφίας με σκοπό την κάλυψη δαπανών εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

 

Η Τέχνη της Εμψύχωσης Η Τέχνη της Εμψύχωσης

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 03/09/2018
Date modified: 03/09/2018
Μέγεθος Αρχείου: 414.61 kB
Αποθηκεύσεις: 195

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή νέων στo πρόγραμμα

«Η Τέχνη της Εμψύχωσης (Animation)»

που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Ανακοίνωση για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανακοίνωση για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 21/06/2018
Date modified: 21/06/2018
Μέγεθος Αρχείου: 142.32 kB
Αποθηκεύσεις: 227

Ανακοίνωση για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποτροφία για την κάλυψη δαπανών της εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών  της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 18/06/2018
Date modified: 18/06/2018
Μέγεθος Αρχείου: 269.87 kB
Αποθηκεύσεις: 147

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου