Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις | [ Άνοδος ]

praktiko_2017_02_01_epikirosi_apotelesmaton_ΩΠ8Ε46Ψ8ΝΖ-ΖΙ7 praktiko_2017_02_01_epikirosi_apotelesmaton_ΩΠ8Ε46Ψ8ΝΖ-ΖΙ7

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 01/02/2017
Date modified: 01/02/2017
Μέγεθος Αρχείου: 188.18 kB
Αποθηκεύσεις: 972

Η Επιτροπή Ερευνών

Α) στο πλαίσιο της αρ. 694/24.06.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ»», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , με Επιστημονική Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Αντωνία Διάλλα εγκρίνει –επικυρώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των ενστάσεων, οι διδάκτορες που έχουν επιλεγεί σε παραπάνω του ενός (1) μαθήματα του ίδιου εξαμήνου, ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του μαθήματος που επιθυμούν. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού.

Β) στο πλαίσιο της αρ. 1394/12.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΚΤ»», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , με Επιστημονική Υπεύθυνο την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Αντωνία Διάλλα εγκρίνει –επικυρώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των ενστάσεων, οι διδάκτορες που έχουν επιλεγεί σε παραπάνω του ενός (1) μαθήματα του ίδιου εξαμήνου, ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του μαθήματος που επιθυμούν. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρακτικού.

 

afissa_ekdilosis_dyas afissa_ekdilosis_dyas

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 22/06/2015
Date modified: 22/06/2015
Μέγεθος Αρχείου: 226.16 kB
Αποθηκεύσεις: 951

Παρασκευή 26.06.2015, ώρα 11:00

Αίθουσα Πρεβελάκη, Πατησίων 42,  Αθήνα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας

στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚ.ΥΛΙΚΟΥ 2014 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚ.ΥΛΙΚΟΥ 2014

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/11/2014
Date modified: 12/11/2014
Μέγεθος Αρχείου: 97.31 kB
Αποθηκεύσεις: 941

Αριθμ. Πρωτ: 1823                                                                                  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014                       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ»

 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΕΦΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ – ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 (ΙΣΟΓΕΙΟ) ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α’ ΜΕΡΟΣ        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10:00 – 14:00  &

Β’ ΜΕΡΟΣ        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10:00 – 14:00

ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Σεμινάριο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» θα αναπτυχθεί σε δύο κεντρικούς άξονες: α) στην διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού, εστιάζοντας στις ψηφιακές μεθόδους διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού αλλά στην αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων στην παρουσίαση και προβολή του καλλιτεχνικού έργου, και β) στην χρήση νέων τεχνολογιών για προβολή του καλλιτεχνικού έργου,  εστιάζοντας στους τόπους και τρόπους προβολής του έργου στου διαδικτύο. Συγκεκριμένα, το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:

Α) Διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού

·         Εργαλεία οργάνωσης αρχείων και μέθοδοι αρχειοθέτησης.

·         Ψηφιακές μετατροπές αρχείων.

·         Δημιουργία οπτικοακουστικού προωθητικού υλικού: εξοικείωση με λογισμικά επεξεργασίας της ακίνητης και κινούμενης εικόνας.

·         Χρήση άλλων ψηφιακών συσκευών που συνδέονται με υπολογιστή (κινητών τηλεφώνων, webcams κ.α.) για την τεκμηρίωση και προβολή καλλιτεχνικού έργου.

Β) Χρήση νέων τεχνολογιών για προβολή του καλλιτεχνικού έργου

·         Από τον πραγματικό στον εικονικό χώρο έκθεσης: τόποι και τρόποι παρουσίασης του καλλιτεχνικού έργου στο διαδίκτυαο

·         Εξοικείωση με τα κοινωνικά ψηφιακά μέσα (socialmedia).

·         Δημιουργία ιστοσελίδας και blog για την προβολή και προώθηση καλλιτεχνικού έργου.

·         Μέθοδοι προβολής μέσω διαδικτύου: ειδικές κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά την ταυτότητα και τα μεταδεδομένα του έργου.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

seminario_Moke_Stafilakis seminario_Moke_Stafilakis

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 21/10/2014
Date modified: 21/10/2014
Μέγεθος Αρχείου: 123.26 kB
Αποθηκεύσεις: 931

Αριθμ. Πρωτ:  1722                                Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ε.Σ.ΠΑ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015.

 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ 15:00 ΣΤΟ Δ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256)

 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ, κος ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.

 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ PROJECT ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/11/2014
Date modified: 12/11/2014
Μέγεθος Αρχείου: 77.03 kB
Αποθηκεύσεις: 929

Αριθμ. Πρωτ: 1809                                                                                  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014                       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ»

 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΔΙΔΑΚΤΩΡ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 15:00 – 18:00  

 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ COPYRIGHT : 
- ΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
- ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
- ΙΔΕΑ, ΜΟΡΦΗ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΡΓΟΥ 
- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΟΥ 
- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ CREATIVE COMMONS. 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ