Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ MENTORING ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ MENTORING

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 18/02/2015
Date modified: 18/02/2015
Μέγεθος Αρχείου: 1.21 MB
Αποθηκεύσεις: 728

Μέρος της δράσης της ΜΟΚΕ είναι και η πραγματοποίηση σεμιναρίου MENTORING. Aκολουθώντας το link: http://www.dasta.asfa.gr/frontend/new.php?aid=1038&cid=76 , μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για το εν λόγω σεμινάριο με διδάσκων τον κο Βαρδαξόγλου Γ.- σύμβουλο διοίκησης που θα γίνει για το εξάμηνο αυτό που θα γίνει στις 04/03/2015 ώστε να λάβουν μέρος ή να το ανακοινώσουν.
Ιδιαιτερότητα της ενότητας αυτής είναι η εστίασή της στην ουσιαστική καθοδήγηση και βοήθεια των σπουδαστών με την ευκαιρία διενέργειας και του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και απευθείνεται σε ενεργούς φοιτητές της ΑΣΚΤ, ώστε να οργανώσει όποιος ενδιαφέρεται πιο σωστά και τεκμηριωμένα την πρότασή του σε αυτόν.

Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Α.Σ.Κ.Τ Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Α.Σ.Κ.Τ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 31/01/2018
Date modified: 31/01/2018
Μέγεθος Αρχείου: 1.13 MB
Αποθηκεύσεις: 411

Αποτελέσματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1463/27-11-2017 (MIS 5010660). Για σύναψη σύμβασης έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.Κ.Τ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34_ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34_ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/01/2017
Date modified: 12/01/2017
Μέγεθος Αρχείου: 2.47 MB
Αποθηκεύσεις: 217

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9

Οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

1.2. Με τον όρο «Ερευνητική Ομάδα» νοείται το σύνολο των μελών της ομάδας.

1.3. Με τον όρο «Νέοι Ερευνητές» νοούνται:

 

(α) υποψήφιοι διδάκτορες,

(β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.

1.4. Με τον όρο «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» νοείται το μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ο Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016 του Φορέα Υποδοχής, που αναλαμβάνει τη σύνδεση της Ερευνητικής Ομάδας με τον Φορέα Υποδοχής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος λογίζεται ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης / Επιστημονικού Υπευθύνου.

1.5. Με τον όρο «Φορέας Υποδοχής» νοείται το Ίδρυμα/Φορέας στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα.

 

Σύσταση ερευνητικής ομάδας

1.6. Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) άτομα συμπεριλαμβανομένου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

1.7. Πέραν του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στην ερευνητική ομάδα δεν δύναται να συμμετάσχει άλλο μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016.

1.8. Τουλάχιστον το 50% της ερευνητικής ομάδας αποτελείται από Νέους Ερευνητές. Εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, ο αριθμός των Νέων Ερευνητών στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

1.9. Στην ερευνητική ομάδα δύναται να συμμετάσχουν με δικαίωμα υποτροφίας και κάτοχοι διδακτορικού για τους οποίους έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους υπό τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.

1.10. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας - με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο - έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο Ερευνητική Ομάδα.

1.11. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες.

1.12. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας των παραπάνω δύο παραγράφων αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΟΚΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΟΚΕ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 20/11/2014
Date modified: 20/11/2014
Μέγεθος Αρχείου: 100.01 kB
Αποθηκεύσεις: 684

Αριθμ. Πρωτ: 1843                                                                                  Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΘΕΩΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ – ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α’ ΜΕΡΟΣ           ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10:00 – 14:00  &

Β’ ΜΕΡΟΣ           ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 10:00 – 14:00

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο θα προσπαθήσει να διερευνήσει τις δυνατότητες που έχει ο καλλιτέχνης δημιουργός να αναζητήσει χρηματοδότηση για τη στήριξη της καλλιτεχνικής του  δραστηριότητας . Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα είναι σε θέση με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να συντάξουν μία χορηγική πρόταση προς μία εταιρία-χορηγό καθώς και μία πρόταση χρηματοδότησης προς ένα ίδρυμα. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:

1η Ημέρα :  Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, 10:00 – 14:00 :

- Οι πηγές χρηματοδότησης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων :

  • Ιδία έσοδα
  • εξωτερική χρηματοδότηση (δωρεές, κρατική χρηματοδότηση, κοινοτική χρηματοδότηση, χορηγίες)

- Η χρηματοδότηση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων μέσω δωρεών :

  • Οι δωρεές ιδιωτών
  • Οι δωρεές εταιρειών 
  • Οι δωρεές ιδρυμάτων
  • Η πρόταση χρηματοδότησης προς ένα Ίδρυμα.
  • Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης (crowd funding)

2η Ημέρα :  Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, 10:00 – 14:00 :

- Η χρηματοδότηση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων μέσω κρατικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων :

  • Η κρατική χρηματοδότηση
  • Η ευρωπαϊκή κοινοτική χρηματοδότηση

- Η χρηματοδότηση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων μέσω χορηγιών :

·         Ποιοι είναι οι χορηγούμενοι

·         Οι στόχοι των χορηγούμενων μέσω της χορηγίας

·         Η στρατηγική των χορηγούμενων κατά την αναζήτηση χορηγών

·         Ποιες είναι οι συνήθεις αδυναμίες των χορηγούμενων;

·         Τι είναι η χορηγική πρόταση και τι περιλαμβάνει;

·         Οι υπηρεσίες των χορηγουμένων προς τους χορηγούς

·         Τι είναι η χορηγική συμφωνία και τι περιλαμβάνει;

 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥ Κ ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΟΥ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/11/2014
Date modified: 12/11/2014
Μέγεθος Αρχείου: 91.92 kB
Αποθηκεύσεις: 667

Αριθμ. Πρωτ: 1824                                                                                  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΔΙΔΑΚΤΩΡ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΛΗΔΑ ΤΣΕΝΕ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 256 ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α’ ΜΕΡΟΣ           ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 11:00 – 14:00  &

Β’ ΜΕΡΟΣ           ΠΕΜΠΤΗ  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 11:00 – 14:00

ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

“ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ”, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΓΚΟΥΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, SETH GODIN ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ PROJECTS ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (CO-CREATION) ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. ΤΕΛΟΣ, ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΛΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 

1Η ΗΜΕΡΑ:

ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ñ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2.0

ñ      ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ VS ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ñ      ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

ñ      Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ñ      ΔΙΑΔΡΑΣΗ & ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ STAKEHOLDERS (ΚΟΙΝΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΥΣ Κ.Λ.Π.)

ñ      ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CASES ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

2Η ΗΜΕΡΑ:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ñ      ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ñ      NEWSLETTERS

ñ      ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ñ      ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ MEDIA

ñ      ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (COMMUNITY BUILDING)

ñ      ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ NETWORKING ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ