Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις | [ Κάθοδος ]

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων υποτροφιών διπλωματικής εργασίας Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων υποτροφιών διπλωματικής εργασίας

Ημερομηνία Προσθήκης: 13/12/2019
Date modified: 13/12/2019
Μέγεθος Αρχείου: 645.57 kB
Αποθηκεύσεις: 89

Επικύρωση του 2ου πρακτικού της τελικής αξιολόγησης της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του υποέργου 2 «Κάλυψη δαπανών εκπόνησης πτυχιακής εργασίας τελειοφοίτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Α.Σ.Κ.Τ.»

Αποτελέσματα προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 2/2019 Αποτελέσματα προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 2/2019

Ημερομηνία Προσθήκης: 07/11/2019
Date modified: 07/11/2019
Μέγεθος Αρχείου: 389.99 kB
Αποθηκεύσεις: 96

Έγκριση του πρακτικού 2-06/11/2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (2/2019) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015».

Αποτελέσματα προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1/2019 Αποτελέσματα προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 1/2019

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 07/11/2019
Date modified: 07/11/2019
Μέγεθος Αρχείου: 417.27 kB
Αποθηκεύσεις: 104

Έγκριση του πρακτικού 1-06/11/2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (1/2019) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015»

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων υποτροφιών διπλωματικής εργασίας Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων υποτροφιών διπλωματικής εργασίας

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 12/11/2019
Date modified: 12/11/2019
Μέγεθος Αρχείου: 669.14 kB
Αποθηκεύσεις: 128

Έγκριση προσωρινού πίνακα ωφελουμένων φοιτητών 2018-2019 για την υποτροφία κάλυψης δαπανών της εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ του Υποέργου 2 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών».

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 02/04/2019
Date modified: 02/04/2019
Μέγεθος Αρχείου: 252.74 kB
Αποθηκεύσεις: 207

Μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο http://www.esfhellas.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=346