Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 164_ΨΘΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΙΣΒ.pdf DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 164_ΨΘΖΓ46Ψ8ΝΖ-ΙΣΒ.pdf

Ημερομηνία Προσθήκης: 22/02/2019
Date modified: 22/02/2019
Μέγεθος Αρχείου: 555.28 kB
Αποθηκεύσεις: 42

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 164/09.01.2019 - ΑΔΑ: 6ΔΥΣ46Ψ8ΝΖ-0ΛΛ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΜΙS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26_ΩΥΔΖ46Ψ8ΝΖ-Π2Ν DI ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26_ΩΥΔΖ46Ψ8ΝΖ-Π2Ν

Ημερομηνία Προσθήκης: 21/02/2019
Date modified: 21/02/2019
Μέγεθος Αρχείου: 557.44 kB
Αποθηκεύσεις: 55

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης

 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  26/09.01.2019 - ΑΔΑ: ΨΤΛ346Ψ8ΝΖ-8ΞΝ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με ΜΙS 5010660 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ημερομηνία Προσθήκης: 17/01/2019
Date modified: 17/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 713.22 kB
Αποθηκεύσεις: 90

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  3382/07.12.2018 - ΑΔΑ: Ψ3ΗΥ46Ψ8ΝΖ-52Η, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΜΙS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ημερομηνία Προσθήκης: 17/01/2019
Date modified: 17/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 723.45 kB
Αποθηκεύσεις: 63

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  3381/07.12.2018 - ΑΔΑ: ΩΑΓΝ46Ψ8ΝΖ-ΜΗ5, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Πρακτική Άσκηση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με ΜΙS 5033394 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

Ημερομηνία Προσθήκης: 17/01/2019
Date modified: 17/01/2019
Μέγεθος Αρχείου: 652.89 kB
Αποθηκεύσεις: 62

Πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό  3380/07.12.2018 - ΑΔΑ: 6ΨΟΗ46Ψ8ΝΖ-ΘΕΧ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΜΙS 5029179 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020