• head35.jpg
 • head09.jpg
 • head21.jpg
 • head23.jpg
 • head16.jpg
 • head30.jpg
 • head06.jpg
 • head37.jpg
 • head24.jpg
 • head36.jpg
 • head20.jpg
 • head12.jpg
 • head25.jpg
 • head27.jpg
 • head31.jpg
 • head33.jpg
 • head17.jpg
 • head29.jpg
 • head18.jpg
 • head32.jpg
 • head14.jpg
 • head34.jpg
 • head38.jpg
 • head19.jpg
 • head03.jpg
 • head11.jpg
 • head13.jpg
 • head39.jpg
 • head10.jpg
 • head08.jpg
 • head02.jpg
 • head26.jpg
 • head05.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head15.jpg
 • head22.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head28.jpg

pdf Ψήφισμα της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ

Λήψη (pdf, 88 KB)

Ψήφισμα της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ.pdf

 

 

«Θέση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. να καταργήσει τα καλλιτεχνικά μαθήματα των Εικαστικών και της Μουσικής στο Λύκειο»