• head22.jpg
 • head10.jpg
 • head34.jpg
 • head15.jpg
 • head29.jpg
 • head09.jpg
 • head30.jpg
 • head23.jpg
 • head05.jpg
 • head03.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head27.jpg
 • head39.jpg
 • head20.jpg
 • head33.jpg
 • head12.jpg
 • head18.jpg
 • head32.jpg
 • head13.jpg
 • head06.jpg
 • head28.jpg
 • head36.jpg
 • head37.jpg
 • head25.jpg
 • head08.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head31.jpg
 • head35.jpg
 • head26.jpg
 • head24.jpg
 • head16.jpg
 • head19.jpg
 • head02.jpg
 • head38.jpg
 • head17.jpg
 • head11.jpg
 • head14.jpg
 • head21.jpg

Φάκελος ΑΠΕΛΛΑ

 Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Κατηγορίες

Φάκελος Κανονιστικό πλαίσιο της ΑΣΚΤ

 

 

 

Ενημερωτικό σημείωμα 

 

Η σύνταξη του Οργανισμού στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 4009/2011 περί της «Δομής, λειτουργίας , διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), όπως αυτός ισχύει με τις τροποποιήσεις του, είναι σε εξέλιξη.

 Η ισχύς του  Π.Δ. 11/18.1.2005 (ΦΕΚ 9 τ. Α΄) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΚΤ» που αποτελεί τμήμα του Οργανισμού, εξακολουθεί.

Όσον αφορά στις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 77&3  έχει εκδοθεί  και βρίσκεται σε ισχύ η  κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία 29η Μαΐου 2012) «περί προσωρινής ρύθμισης έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΑΣΚΤ, των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ της ΑΣΚΤ σε θέσεις καθηγητών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011» (ΦΕΚ 2110 τ. Β΄), όπως αυτή επικαιροποιήθηκε  με την κανονιστική απόφαση της απόφαση της Συγκλήτου  (συνεδρία 20 Ιουνίου 2013, ΦΕΚ 1681 τ. Β΄)

Το προεδρικό διάταγμα της 7ης Μαρτίου/4 Ιουνίου 1934 (ΦΕΚ Α΄179), « περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού της Σχολής Καλών Τεχνών»  είναι ανεπίκαιρο. Η σχολή κάνει χρήση του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΑΕΙ (Π.Δ. 160/3.11.2008 –ΦΕΚ τ. Α΄) όσον αφορά στα μη κατηργημένα άρθρα του,  ενώ είναι σε εξέλιξη η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού.

 

 Η υπεύθυνη του Ιδρύματος για το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

  Ασπασία Ψαρρή

 

 

 

Έγγραφα