• head37.jpg
 • head03.jpg
 • head13.jpg
 • head27.jpg
 • head16.jpg
 • head22.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head33.jpg
 • head23.jpg
 • head24.jpg
 • head20.jpg
 • head28.jpg
 • head39.jpg
 • head30.jpg
 • head08.jpg
 • head11.jpg
 • head18.jpg
 • head12.jpg
 • head31.jpg
 • head06.jpg
 • head10.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head26.jpg
 • head19.jpg
 • head14.jpg
 • head05.jpg
 • head35.jpg
 • head34.jpg
 • head32.jpg
 • head02.jpg
 • head36.jpg
 • head25.jpg
 • head38.jpg
 • head17.jpg
 • head15.jpg
 • head21.jpg
 • head09.jpg
 • head29.jpg

Φάκελος Τμήμα Προμηθειών

Έγγραφα

έγγραφο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.

Λήψη (pdf, 1.90 MB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC010505590.pdf

archive ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ

pdf ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 976 KB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (20PROC007350344).pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

pdf Διακήρυξη Καθαριότητα δημοφιλές

Λήψη (pdf, 757 KB)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed.pdf

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΉΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022