• head14.jpg
 • head12.jpg
 • head10.jpg
 • head11.jpg
 • head13.jpg
 • head20.jpg
 • head17.jpg
 • head16.jpg
 • head32.jpg
 • head39.jpg
 • head25.jpg
 • head18.jpg
 • head08.jpg
 • head02.jpg
 • head38.jpg
 • head09.jpg
 • head29.jpg
 • head31.jpg
 • head24.jpg
 • head34.jpg
 • head27.jpg
 • head03.jpg
 • head21.jpg
 • head23.jpg
 • head33.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head22.jpg
 • head30.jpg
 • head06.jpg
 • head28.jpg
 • head19.jpg
 • head35.jpg
 • head26.jpg
 • head05.jpg
 • head15.jpg
 • head37.jpg
 • head36.jpg

Φάκελος Τμήμα Προμηθειών

Έγγραφα

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2022ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΩΔΖΣ46Ψ8ΝΖ 9ΡΛ

Λήψη (pdf, 992 KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-2022ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΩΔΖΣ46Ψ8ΝΖ-9ΡΛ.pdf

archive ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΣΚΤ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 2.15 MB)

22PROC010897568.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ: 3/2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:2705/2022

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ (2023-24) CPV: 55320000-9 NUT: EL 303

έγγραφο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ. δημοφιλές

Λήψη (pdf, 1.90 MB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC010505590.pdf

archive ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ δημοφιλές