• head16.jpg
 • head24.jpg
 • head26.jpg
 • head11.jpg
 • head06.jpg
 • head39.jpg
 • head35.jpg
 • head05.jpg
 • head13.jpg
 • head22.jpg
 • head25.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head15.jpg
 • head38.jpg
 • head10.jpg
 • head12.jpg
 • head31.jpg
 • head09.jpg
 • head20.jpg
 • head34.jpg
 • head14.jpg
 • head18.jpg
 • head02.jpg
 • head21.jpg
 • head37.jpg
 • head03.jpg
 • head30.jpg
 • head23.jpg
 • head19.jpg
 • head32.jpg
 • head08.jpg
 • head27.jpg
 • head28.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head36.jpg
 • head29.jpg
 • head33.jpg
 • head17.jpg

Φάκελος Τμήμα Προμηθειών

Έγγραφα

pdf ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 976 KB)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (20PROC007350344).pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

pdf Διακήρυξη Καθαριότητα δημοφιλές

Λήψη (pdf, 757 KB)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed.pdf

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΉΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022

pdf Διευκρίνιση 3η επί του διαγωνισμού 3/2020 "Υπηρεσίες φύλαξης ΑΣΚΤ" δημοφιλές

Λήψη (pdf, 250 KB)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3_signed.pdf

pdf Διευκρίνιση 2η επι του Διαγωνισμού 3/2020 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΚΤ" δημοφιλές

Λήψη (pdf, 233 KB)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2_signed.pdf

pdf Διευκρίνιση Διαγωνισμού 3/2020 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΚΤ" δημοφιλές

Λήψη (pdf, 185 KB)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 07.04.20. pdf_signed.pdf