• head06.jpg
 • head17.jpg
 • head39.jpg
 • head23.jpg
 • head15.jpg
 • head34.jpg
 • head05.jpg
 • head36.jpg
 • head14.jpg
 • head18.jpg
 • head26.jpg
 • head25.jpg
 • head16.jpg
 • head22.jpg
 • head37.jpg
 • head32.jpg
 • head03.jpg
 • head19.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head35.jpg
 • head28.jpg
 • head31.jpg
 • head02.jpg
 • head29.jpg
 • head09.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head33.jpg
 • head24.jpg
 • head13.jpg
 • head20.jpg
 • head30.jpg
 • head12.jpg
 • head08.jpg
 • head21.jpg
 • head10.jpg
 • head11.jpg
 • head27.jpg
 • head38.jpg

archive ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ δημοφιλές

Λήψη (7z, 1.60 MB)

5029179_ΠΕΕ_11-2021 Οικονομική Λογιστική Υποστήριξη.7z

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» και ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».