• head35.jpg
 • head25.jpg
 • head29.jpg
 • head27.jpg
 • head15.jpg
 • head22.jpg
 • head10.jpg
 • head38.jpg
 • head08.jpg
 • head19.jpg
 • head28.jpg
 • head17.jpg
 • head02.jpg
 • head23.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head39.jpg
 • head24.jpg
 • head11.jpg
 • head34.jpg
 • head05.jpg
 • head26.jpg
 • head21.jpg
 • head33.jpg
 • head18.jpg
 • head31.jpg
 • head12.jpg
 • head32.jpg
 • head06.jpg
 • head16.jpg
 • head09.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head30.jpg
 • head20.jpg
 • head14.jpg
 • head03.jpg
 • head36.jpg
 • head37.jpg
 • head13.jpg

Φάκελος Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | (Ζωγράφος - Εκπαιδευτικός) δημοφιλές

Λήψη (pdf, 880 KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦ. ΚΟΜΒΟΙ.pdf

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠ

Λήψη (pdf, 616 KB)

ΝΕΑ_ΘΙΣΤΕ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ_ΨΡΛΡ46Ψ8ΝΖ-2Ο2.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗ-ΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥ-ΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και ιστοριογραφία της τέχνης».

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Ένα (1) στέλεχος ΠΕ Πληροφορικής και Ένα (1) στέλεχος ΠΕ Στατιστικής στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της δημοφιλές

Λήψη (pdf, 1.07 MB)

2__Επαναπροκήρυξη_Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ_Πρόσκληση συνεργατών_9Υ8Α46Ψ8ΝΖ-ΙΒΓ (1).pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Ένα (1) στέλεχος ΠΕ Πληροφορικής και Ένα (1) στέλεχος ΠΕ Στατιστικής στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της _ Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ»

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πράξη «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κυρίων διαλέξεων» δημοφιλές

Λήψη (pdf, 622 KB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΨΗΝ046Ψ8ΝΖ-5ΙΝ.pdf

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο.