• head31.jpg
 • head32.jpg
 • head05.jpg
 • head02.jpg
 • head18.jpg
 • head19.jpg
 • head36.jpg
 • head20.jpg
 • head03.jpg
 • head34.jpg
 • head10.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head17.jpg
 • head28.jpg
 • head13.jpg
 • head09.jpg
 • head33.jpg
 • head39.jpg
 • head16.jpg
 • head22.jpg
 • head11.jpg
 • head38.jpg
 • head06.jpg
 • head24.jpg
 • head23.jpg
 • head27.jpg
 • head12.jpg
 • head30.jpg
 • head26.jpg
 • head35.jpg
 • head25.jpg
 • head29.jpg
 • head21.jpg
 • head15.jpg
 • head37.jpg
 • head14.jpg
 • head08.jpg
 • logo_announcements.jpg

Φάκελος Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

archive ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Νέο

Λήψη (7z, 1.60 MB)

5029179_ΠΕΕ_11-2021 Οικονομική Λογιστική Υποστήριξη.7z

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» και ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 927 KB)

5130684 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6ΠΦΓ46Ψ8ΝΖ-ΜΚΤ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130684

archive ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ δημοφιλές

Λήψη (7z, 1.54 MB)

5029179_ΠΕΕ_07-2021.7z

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΚΕ 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

archive ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ δημοφιλές

Λήψη (7z, 1.34 MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛ_ΓΔ.7z