• head35.jpg
 • head29.jpg
 • head34.jpg
 • head33.jpg
 • head32.jpg
 • head38.jpg
 • head27.jpg
 • head31.jpg
 • head23.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head15.jpg
 • head39.jpg
 • head05.jpg
 • head02.jpg
 • head03.jpg
 • head24.jpg
 • head06.jpg
 • head13.jpg
 • head25.jpg
 • head18.jpg
 • head20.jpg
 • head17.jpg
 • head37.jpg
 • head30.jpg
 • head08.jpg
 • head21.jpg
 • head09.jpg
 • head16.jpg
 • head22.jpg
 • head19.jpg
 • head14.jpg
 • head26.jpg
 • head12.jpg
 • head10.jpg
 • head28.jpg
 • head36.jpg
 • head11.jpg

Φάκελος Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf pinakas_epityxonton_logistis_7ΕΤΞ46Ψ8ΝΖ-ΔΣ3 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 104 KB)

pinakas_epityxonton_logistis_7ΕΤΞ46Ψ8ΝΖ-ΔΣ3.pdf

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 478/28.03.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

με αντικείμενο την Λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, την τήρηση αρχείου Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΛΚΕ και το ταμείο

pdf pinakas_katataxis_DASTA_ΩΜΞΚ46Ψ8ΝΖ-8ΨΥ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 128 KB)

pinakas_katataxis_DASTA_ΩΜΞΚ46Ψ8ΝΖ-8ΨΥ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 669/16.04.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ  της ΑΣΚΤ»

(MIS 332280)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

pdf pinakas_axiologisis_MOKE_ΒΛ1046Ψ8ΝΖ-2ΝΔ-signed δημοφιλές

Λήψη (pdf, 117 KB)

pinakas_axiologisis_MOKE_ΒΛ1046Ψ8ΝΖ-2ΝΔ-signed.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.  905 / 03.07.2013  &  906 / 03.07.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (MIS 381049)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. & Εθνικούς Πόρους

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 65 KB)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 532/15.03.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών»

(MIS 381049)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

pdf idrimatiko apothetirio δημοφιλές

Λήψη (pdf, 792 KB)

idrimatiko apothetirio.pdf

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Η βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης προχωρεί στη δημιουργία Ακαδημαϊκού αποθετηρίου