• head33.jpg
 • head05.jpg
 • head12.jpg
 • head28.jpg
 • head09.jpg
 • head37.jpg
 • head17.jpg
 • head38.jpg
 • head23.jpg
 • head34.jpg
 • head25.jpg
 • head22.jpg
 • head18.jpg
 • head08.jpg
 • head30.jpg
 • head11.jpg
 • head19.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head29.jpg
 • head31.jpg
 • head10.jpg
 • head20.jpg
 • head27.jpg
 • head13.jpg
 • head06.jpg
 • head16.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head15.jpg
 • head32.jpg
 • head21.jpg
 • head03.jpg
 • head02.jpg
 • head26.jpg
 • head24.jpg
 • head39.jpg
 • head14.jpg
 • head35.jpg
 • head36.jpg

Φάκελος Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf pinakas_katataxis_ypostirixi_erasmus_ΩΓ9Τ46Ψ8ΝΖ-ΚΤΛ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 737 KB)

pinakas_katataxis_ypostirixi_erasmus_ΩΓ9Τ46Ψ8ΝΖ-ΚΤΛ.pdf

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1181/03.06.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

με αντικείμενο την λειτουργική υποστήριξη του Γραφείου Eramsus+ της ΑΣΚΤ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δια Βίου Μάθηση Erasmus»

pdf pinakas_katataxis_DASTA_7Α5746Ψ8ΝΖ-35Γ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 737 KB)

pinakas_katataxis_DASTA_7Α5746Ψ8ΝΖ-35Γ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2127/30.12.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΤ" (MIS 332280)

pdf pinakas_epityxonton_logistis_7ΕΤΞ46Ψ8ΝΖ-ΔΣ3 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 104 KB)

pinakas_epityxonton_logistis_7ΕΤΞ46Ψ8ΝΖ-ΔΣ3.pdf

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 478/28.03.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

με αντικείμενο την Λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, την τήρηση αρχείου Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΛΚΕ και το ταμείο

pdf pinakas_katataxis_DASTA_ΩΜΞΚ46Ψ8ΝΖ-8ΨΥ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 128 KB)

pinakas_katataxis_DASTA_ΩΜΞΚ46Ψ8ΝΖ-8ΨΥ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 669/16.04.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΔΑΣΤΑ  της ΑΣΚΤ»

(MIS 332280)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

pdf pinakas_axiologisis_MOKE_ΒΛ1046Ψ8ΝΖ-2ΝΔ-signed δημοφιλές

Λήψη (pdf, 117 KB)

pinakas_axiologisis_MOKE_ΒΛ1046Ψ8ΝΖ-2ΝΔ-signed.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.  905 / 03.07.2013  &  906 / 03.07.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (MIS 381049)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. & Εθνικούς Πόρους