• head19.jpg
 • head16.jpg
 • head24.jpg
 • head21.jpg
 • head18.jpg
 • head28.jpg
 • head26.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head15.jpg
 • head23.jpg
 • head39.jpg
 • head03.jpg
 • head12.jpg
 • head17.jpg
 • head32.jpg
 • head22.jpg
 • head31.jpg
 • head09.jpg
 • head30.jpg
 • head11.jpg
 • head08.jpg
 • head05.jpg
 • head35.jpg
 • head33.jpg
 • head36.jpg
 • head13.jpg
 • head10.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head34.jpg
 • head38.jpg
 • head06.jpg
 • head02.jpg
 • head27.jpg
 • head25.jpg
 • head14.jpg
 • head29.jpg
 • head20.jpg
 • head37.jpg

Φάκελος Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf POSTDOC_Prokirixi_9_1_17_Final δημοφιλές

Λήψη (pdf, 1.18 MB)

POSTDOC_Prokirixi_9_1_17_Final.pdf

η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί Τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ). Οι ΜΕ θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν, ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι (ΕΥ). Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν ευκαιρίες για την βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της δημιουργικότητας τους,

διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.

Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά.

Η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και τη προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό, αντικαθιστώντας τη μονόπλευρη φυγή από μια αμφίδρομη επιστημονική κινητικότητα. Το έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος είναι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας και θα επιλέγεται από τον/την ΜΕ. Προϋπόθεση για την επιλογή ενός ΕΚ ως ΦΥ, είναι αυτό να

περιλαμβάνεται στους φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014. Για την χρηματοδότηση των επιλεγμένων ερευνητικών έργων ο ΦΥ (ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ΔΣ Ερευνητικών Φορέων) θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του έργου και θα συμβάλλεται με το ΕΛΙΔΕΚ για την διαχείριση του. Στην ερευνητική ομάδα για την υλοποίηση του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον/την ΜΕ που θα είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης και άλλοι ΜΕ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί, καθώς και τακτικό ερευνητικό προσωπικό

που ανήκει είτε στον ΦΥ ή σε άλλα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΕΚ της χώρας ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα του ΜΕ.

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Οι προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους ερευνητές, ειδικούς στις επιστημονικές περιοχές της έρευνας που

καλύπτει η προκήρυξη.

 

Η υποβολή προτάσεων γίνεται από τον ΜΕ ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη

ιστοσελίδα, από την 30η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00

έως και την 31η Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-postdoc

pdf praktiko_2016_09_23_epikirosi_apotelesmaton_6Υ5Χ46Ψ8ΝΖ-ΘΟΔ-1 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 191 KB)

praktiko_2016_09_23_epikirosi_apotelesmaton_6Υ5Χ46Ψ8ΝΖ-ΘΟΔ-1.pdf

«Έγκριση πρακτικού  επιλογής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

pdf pinakas_epityxonton_ypostirixi_erasmus_2016_79ΚΧ46Ψ8ΝΖ-Τ2Ι (1) (1) δημοφιλές

Λήψη (pdf, 111 KB)

pinakas_epityxonton_ypostirixi_erasmus_2016_79ΚΧ46Ψ8ΝΖ-Τ2Ι (1) (1).pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 237/20.04.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
    
 
 

 

 
  
  
 
 

 

 

 
  
  
 
 


pdf ανακοίνωση_πρόσκλησης_1722 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 60 KB)

ανακοίνωση_πρόσκλησης_1722.pdf

Ανακοίνωση σχετικά με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1722/03.11.2015

pdf Πίνακας Απορριπτέων πρόσκληση 1724_03_11_2015 δημοφιλές

Λήψη (pdf, 34 KB)

Πίνακας Απορριπτέων πρόσκληση 1724_03_11_2015.pdf

Πίνακας Απορριπτέων της υπ. αριθμ. πρωτ. 1724/03.11.2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος