• head15.jpg
 • head19.jpg
 • head13.jpg
 • head06.jpg
 • head02.jpg
 • head31.jpg
 • head34.jpg
 • head32.jpg
 • head23.jpg
 • head03.jpg
 • head38.jpg
 • head37.jpg
 • head22.jpg
 • head35.jpg
 • head18.jpg
 • head30.jpg
 • head28.jpg
 • head08.jpg
 • head27.jpg
 • head24.jpg
 • head29.jpg
 • head36.jpg
 • head17.jpg
 • head21.jpg
 • head20.jpg
 • head39.jpg
 • head26.jpg
 • head16.jpg
 • head25.jpg
 • head11.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head09.jpg
 • head33.jpg
 • head05.jpg
 • head14.jpg
 • head10.jpg
 • head12.jpg

Φάκελος Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

pdf Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων για την Ακαδημαϊκή Εμπειρία του ΘΙΣΤΕ, μετά τη διαδικασία των ενστάσεων, και συμβασιοποίηση των επιτυχόντων. δημοφιλές

Λήψη (pdf, 787 KB)

9ΑΨΨ46Ψ8ΝΖ-Π5Ν-Πρακτικο Θέμα 2 ΘΙΣΤΕ.pdf

pdf ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : "ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ" δημοφιλές

Λήψη (pdf, 510 KB)

1o Πρακτικό Επιτροπής.pdf

pdf Επικύρωση προσωρινών αποτελεσμάτων του Τμήματος ΤΕΤ για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας δημοφιλές

Λήψη (pdf, 1.55 MB)

ΨΕΔ346Ψ8ΝΖ-ΓΛΛ-Πρακτικο Λοιπά 1ο.pdf

pdf ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΙΣΤΕ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 752 KB)

9Κ5Χ46Ψ8ΝΖ-651-Θέμα 3ο.pdf

Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ (θέμα 3ο)

ΑΔΑ: 9Κ5Χ46Ψ8ΝΖ-651