• head29.jpg
 • head03.jpg
 • head28.jpg
 • head09.jpg
 • head25.jpg
 • head30.jpg
 • head26.jpg
 • head11.jpg
 • head08.jpg
 • head15.jpg
 • head38.jpg
 • head19.jpg
 • head18.jpg
 • head17.jpg
 • head23.jpg
 • head21.jpg
 • head31.jpg
 • head14.jpg
 • head36.jpg
 • head37.jpg
 • head32.jpg
 • head06.jpg
 • head05.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head12.jpg
 • head33.jpg
 • head34.jpg
 • head27.jpg
 • head02.jpg
 • head24.jpg
 • head22.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head35.jpg
 • head20.jpg
 • head10.jpg
 • head13.jpg
 • head39.jpg
 • head16.jpg

pdf ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 444 KB)

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2023.pdf

 

Νέο Πρόγραμμα 2023 του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και υποτροφιών υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.