• head37.jpg
 • head12.jpg
 • head28.jpg
 • head08.jpg
 • head38.jpg
 • head27.jpg
 • head13.jpg
 • head33.jpg
 • head22.jpg
 • head19.jpg
 • head31.jpg
 • head16.jpg
 • head36.jpg
 • head26.jpg
 • head25.jpg
 • head18.jpg
 • head21.jpg
 • head11.jpg
 • head34.jpg
 • head32.jpg
 • head20.jpg
 • head29.jpg
 • head05.jpg
 • head24.jpg
 • head17.jpg
 • head03.jpg
 • head02.jpg
 • head23.jpg
 • head30.jpg
 • head09.jpg
 • head14.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head15.jpg
 • head10.jpg
 • head35.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head06.jpg
 • head39.jpg

pdf Οριστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 1333/23.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοφιλές

Λήψη (pdf, 698 KB)

2020_07_31_θέμα_1_80042_Επικύρωση οριστικών αποτελεσμάτων_9Ρ4746Ψ8ΝΖ-6ΚΠ.pdf

Έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων της με αριθ. πρωτ. 1333/23.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5063755.