• head34.jpg
 • head08.jpg
 • head27.jpg
 • head37.jpg
 • head06.jpg
 • head25.jpg
 • head13.jpg
 • head28.jpg
 • head20.jpg
 • head33.jpg
 • head11.jpg
 • head17.jpg
 • head30.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head09.jpg
 • head16.jpg
 • head10.jpg
 • head36.jpg
 • head29.jpg
 • head12.jpg
 • head02.jpg
 • head14.jpg
 • head19.jpg
 • head35.jpg
 • head05.jpg
 • head26.jpg
 • head15.jpg
 • head18.jpg
 • head24.jpg
 • head23.jpg
 • head22.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head21.jpg
 • head32.jpg
 • head38.jpg
 • head31.jpg
 • head39.jpg
 • head03.jpg

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ δημοφιλές

Λήψη (pdf, 65 KB)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 532/15.03.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών»

(MIS 381049)

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»