• head17.jpg
 • head25.jpg
 • head13.jpg
 • head05.jpg
 • head37.jpg
 • head16.jpg
 • head14.jpg
 • head33.jpg
 • head12.jpg
 • head09.jpg
 • head19.jpg
 • head08.jpg
 • head36.jpg
 • head31.jpg
 • head26.jpg
 • logo_announcements.jpg
 • head38.jpg
 • head35.jpg
 • head18.jpg
 • head15.jpg
 • head39.jpg
 • head34.jpg
 • head30.jpg
 • head29.jpg
 • head28.jpg
 • head22.jpg
 • head32.jpg
 • head23.jpg
 • head02.jpg
 • head11.jpg
 • head24.jpg
 • head10.jpg
 • head06.jpg
 • head21.jpg
 • head27.jpg
 • announcements_logo.jpg
 • head20.jpg
 • head03.jpg

Φάκελος Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

έγγραφο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022_ερωτηματολόγιο για φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι το 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους Ευρωπαίους, και ιδίως τους νέους και τις νέες σε όλη την Ευρώπη να πάρουν μέρος στη διοργάνωσή του με τις ιδέες τους.

 

Για τον σκοπό αυτό έχει ξεκινήσει μια έρευνα ώστε να καταθέσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για τις εκδηλώσεις και το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d6053480-a3d3-00fa-598a-a6a8b6119df3

(μπορείτε να επιλέξετε ως γλώσσα τα ελληνικά πάνω δεξιά στην σελίδα της έρευνας)

 

Η έρευνα είναι ανοιχτή ως τις 17 Νοεμβρίου 2021 και περιλαμβάνει συνολικά 18 ερωτήματα που μπορούν να συμπληρωθούν σε πέντε λεπτά.

pdf Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 1811/30-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Λήψη (pdf, 422 KB)

Έγκριση οριστκών αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 1811_30.07.2021.pdf

Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 1811/30-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 "Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων" με Κ.Ε. 80009 της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

pdf Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων δημοφιλές

Λήψη (pdf, 555 KB)

Οριστικοί πίνακες.pdf

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Πράξης "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΚΤ"